ХРОНОЛОГІЯ РЕЙДЕРСЬКОГО ЗАХОПЛЕННЯ ГО ЛРУ

ХРОНОЛОГІЯ РЕЙДЕРСЬКОГО ЗАХОПЛЕННЯ ГО ЛРУ

22 жовтня 2015 року о 16 годині 29 хвилин 43 секунд, поки що не відомий історії радіоаматорства України та навідь самому Мінюсту, державний реєстратор Солом’янського району міста Києва, свавільно, не зважаючи на попередження про готоване рейдерське захоплення, в порушення положень передбачених ч.ч.3, 4, 9, 12, 15 ст.14 Закону України «Про громадські об’єднання»(в редакції від 26 травня 2015 року, що діяла на той час) в реєстр громадських об’єднань, держателем якого, відповідно до п.п.2 п.2 Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року №1212, є Мін’юст, який забезпечує ведення та функціонування Реєстру, внесено зміни про керівні органи громадської організації «Ліга радіоаматорів України» (ідентифікаційний код юридичної особи 14361078), а саме безпідставно керівника ГО ЛРУ Самарцева Б.Б. замінено на самозванця Кириленка А.П..

Далі, відповідно до п.п.7,8 п.18 Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року №1212, (в редакції від 03 липня 2015 року, що діяла на той час) в порядку обміну відомостей з Реєстру громадських об’єднань до Єдиного державного реєстру в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв’язку загального користування з використанням електронного цифрового підпису та із застосуванням криптографічного захисту інформації не пізніше наступного робочого дня з дня внесення відповідних відомостей до Реєстру громадських об’єднань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців була передана інформація про те , шо вже самовсуванець Кириленко А.П., а не легітимно обраний Самарцев Б.Б. є керівником ГО ЛРУ, де вже без всілякої перевірки документів та перешкод 26 жовтня 2015 року (10731070026011904) реєстратором Шпак Іриною Іванівною проведено внесення зміни керівника юридичної особи ГО ЛРУ в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Наслідком таких незаконних дій реєстратора стало рейдерське захоплення ГО ЛРУ, яке, через бездіяльності Мінюста, який байдужий до безладу та свавілля які чиняться реєстраторами в реєстрах громадських об`єднань та юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, продовжується до цього часу.

При чому рішення про реєстраційні дії реєстратором приймались підставі документів, які завірені печаткою ГО ЛРУ, яка визнана недійсною:

ПРОТОКОЛ
позачергової звітно-виборчої конференції громадської 

організації «Ліга радіоаматорів України»
м. Київ 30 травня 2015 року

Обрано делегатів: _71_
Прибуло на конференцію: _71_
Отримали мандати: _71__ 

2.9. СЛУХАЛИ:
Президент ЛРУ Самарцев Б.Б., зазначив, що необхідно змінити печатку ЛРУ. Запропонував визнати недійсною існуючу печатку ЛРУ, місце зберігання якої невідоме, та виготовити нову печатку ЛРУ, визначити відповідальним за її отримання віце-президента ЛРУ Ананьєва О.В.
Головуючий Бобров В.Л., запропонував змінити пункт ухвали в такій редакції: Визнати недійсною існуючу печатку ЛРУ та бланк ЛРУ, місця зберігання яких невідомі, виготовити нову печатку №1 громадської організації «Ліга радіоаматорів України”, розробити новий бланк ЛРУ, визначити відповідальним за отримання печатки та виготовлення бланку ЛРУ президента ЛРУ Самарцева Б.Б.
УХВАЛИЛИ:
Визнати недійсною існуючу печатку ЛРУ та бланк ЛРУ, місця зберігання яких невідомі, виготовити нову печатку №1 громадського обєднання «Ліга радіоаматорів України”, розробити новий бланк ЛРУ, визначити відповідальним за отримання печатки та розробку бланку ЛРУ президента ЛРУ Самарцева Б.Б.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА” – 70, «ПРОТИ” – 0, «УТРИМАЛИСЬ” – 1, Не голосувало – 0.
Рішення прийняте.

ПРОТОКОЛ № 1

засідання Ради громадської організації Ліга радіоаматорів України

25 серпня 2015 р.                                                                                  м. Київ

Засідання Ради ЛРУ відповідно до частини 5 п. 1 ст. 11 Закону України «Про громадські об’єднання» проведено за допомогою засобів зв’язку в єдиної мережі Інтернет електронною поштою та відповідно до частини 3 п. 5.18. Статуту ЛРУ здійснено шляхом письмового (заочного по пошті) голосування на протязі чотирьох робочих днів, починаючи з 25.08.2015 року.  

8. Затвердження Печатки № 1 ЛРУ

СЛУХАЛИ:

Голова правового комітету ЛРУ В. Гуртовий (US7IGN) повідомив, що необхідно відповідно до статуту ЛРУ на засіданні Ради ЛРУ затвердити Печатку № 1 ЛРУ.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити печатку № 1 ЛРУ

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 27, “ПРОТИ” – 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0. Не голосувало – 10.

Рішення прийняте.

про що на офіційному сайті ЛРУ 28 серпня 2015 року робилась об’ява, начальникові Солом’янського районного управління юстиції у м. Києві Криценко В.Д. повідомлялось президентом ГО ЛРУ Самарцевим Б.Б. листом від 31 серпня 2015 року

Рейдерське захоплення ГО ЛРУ відбулося через потурання регістратора, при таких очевидних для усіх порушеннях законодавства та статутів громадських об’єднань за таких обставин і при такому перебігу подій:

Грищенко В.В., зайнявши на підставі рішення звітно-виборчої Конференції громадської організації «Ліга радіоаматорів України» від 8-9 грудня 2012 року посаду президента громадської організації «Ліга радіоаматорів України»(далі ГО ЛРУ)

став на шлях узурпації влади і утримання керівництва ГО ЛРУ в своїх руках та в руках своїх приспішників в будь-який навідь незаконний та злочинний спосіб.

Так, не підтримані в своїй диструктивній діяльності богатьма обласними відділеннями ЛРУ знов обрані керманичі ЛРУ начолі з Грищенком В.В. вимушені були для утримання ЛРУ під своїм контролем проводити у відсутність кворуму спочатку Раду Ліги Радіоаматорів України, яка відбулася 14-15 вересня 2013 року, а потім у відсутність кворуму та з іншими порушеннями законодавства та статуту проведена і звітно-виборна Конференція, яка відбулась 6-7 вересня 2014 року.

Згідно п. 5.11 Статуту засідання Ради ЛРУ є правомочним, якщо в його роботі приймає участь більше половини членів Ради.

Як вбачається з положень п.5.10 Статуту ЛРУ, в період між конференціями діяльністю ЛРУ керує Рада ЛРУ, яка формується на засадах рівного представництва вiд кожного обласного (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь) відділення ЛРУ, повноважними представниками яких є голови відповідних Рад (по посадi). До складу Ради ЛРУ також входять: президент, перший вiце-президент, вiце-президенти, секретар Виконкому, голови комітетів та комiсiй, керiвник QSL-бюро ЛРУ, керiвник офiцiйного друкованого органу ЛРУ, начальник ЦСТРК ТСО України, вiдповiдальний за оформлення спецiальних позивних сигналiв (СПС), голова колегiї суддiв з радiоспорту та представники iнших органiзацiй (за рiшенням конференцiї ЛРУ).

Згідно протоколу звітно-виборчої конференції ЛРУ від 09 грудня 2012 року, членами Ради ЛРУ є 27 керівників обласних відділень, відділень міст Києва, Севастополя та АР Крим; президент, перший віце-президент, 3 віце-президенти, секретар Виконавчого комітету ЛРУ, 8 голів комітетів, голова колегії суддів з радіоспорту, керівник (QSL-бюро ЛРУ, тобто всього 42 члени, з яких 15 обрані на звітно-виборчій конференції ЛРУ від 09 грудня 2012 року.

Відповідно до ст.ст. 8, 100 ЦК України право участі у товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо передаватися іншій особі.

Норми Статуту ЛРУ передбачають лише персональну участь у засіданні Ради. Посади осіб, які є членами Ради, є виборними, що означає, що члени ЛРУ, обираючи конкретну особу, довіряють саме їй повноваження участі у представницькому органі товариства і ці повноваження не можуть бути передані особі, якій члени ЛРУ їх не довіряли.

На засіданні Ради 14-15 вересня 2013 року були нібито присутніми 33 члени Ради, з них 16 членів за дорученням. Тобто фактично були присутніми на Раді 17 осіб.

Відповідно до ст. 246 ЦК України довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Однак, довіреності, видані від імені голів Закарпатського обласного відділення,

 

Луганського обласного відділення,

Херсонського обласного відділення

від віце — президента ЛРУ

 

не містять дати їх вчинення, тобто в силу ч.3 ст. 247 ЦК України є – нікчемними.

Довіреність від Сумського обласного відділення

видана датою, яка ще не настала (3013 рік).

Довіреність від Полтавського обласного відділення

видана від імені віце-президента Полтавського обласного відділення, а не керівника Полтавського обласного відділення, як це передбачено чинним законодавством. Крім того за текстом цієї довіреності від 11 вересня 2013 року Буданов П.П. був обраний делегатом на конференцію ГО ЛРУ, а не представником когось з членів Ради ГО ЛРУ на засіданні Ради. Загальновідомо, що конференцій ГО ЛРУ в 2013 році не проводила.

Довіреності від Севастопольського, Дніпропетровського, Луганського, Закарпатського обласних відділень ЛРУ, Кримського відділення ЛРУ, Київського міського відділення ЛРУ за формою є листами-повідомленнями на ім’я Президента ЛРУ Грищенка В.В. про право передачі голосу та не містять в собі переліку повноважень, якими наділяються представники для участі на засіданні Ради.

Відповідно до ч. 9 ст. 9 Закону України «Про громадські об’єднання» дії від імені незареєстрованого громадського об’єднання або громадського об’єднання, повідомлення якого не прийнято в установленому цим Законом порядку, крім дій, пов’язаних з реєстрацією такого об’єднання або повідомлення про його утворення, забороняються.

Не легалізованими відділеннями на час проведення засідання Ради були Кримське, Севастопольське, Дніпропетровське, Херсонське відділення, однак в порушення ч.9 ст. 9 Закону України «Про громадські об’єднання» представники цих відділень приймали участь у засіданні Ради та були наділені правом вирішального голосу, в той час як діяльність членів та керівників таких нелегітимних об’єднань громадян підпадає під ознаки адміністративного правопорушення передбаченого ст.186-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за керівництво об’єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само за участь у діяльності таких об’єднань.

З огляду на викладене, делегати від відділень, які відповідно до Протоколу мандатної комісії не є легітимними підрозділами ЛРУ, не тільки не можуть приймати участь у конференції з правом Офіціального голосу, але й не мають права бути обраними в керівні органи організації.

Однак, вони не лише приймали участь у засіданні Ради й голосували, що робить прийняті 14-15 вересня 2013 року Радою ГО ЛРУ рішення недійсними.

Враховуючи викладене, можна дійти тільки до одного вірного висновку, що засідання Ради ЛРУ, яке відбулось 14-15 вересня 2013 року, було неправомочним, оскільки в його роботі приймали участь лише 15 членів Ради, повноваження яких були підтверджені належним чином, із 33 вказаних в протоколі засідання Ради ЛРУ від 14-15 вересня 2013 року і наявних в той час в ГО ЛРУ 42-х членів Ради ГО ЛРУ, коли відповідно до 5.11 Статуту ЛРУ засідання Ради є правомочним, якщо в його роботі приймає участь більше половини членів Ради.

Пунктом 5.8 Статуту Ліги радіоаматорів України визначено, що вищим керівним органом Ліги Радіоаматорів України є конференція Ліги радіоаматорів України, яка скликається не рідше одного разу на два роки. Норма представництва на наступну конференцію встановлюється поточною конференцією ЛРУ.

Від кожного обласного (АР Крим, м. Київ та м. Севастополь) відділення ЛРУ одним делегатом є голова (президент) обласного (АР Крим, м. Київ та м. Севастополь) відділення ЛРУ. Інші делегати від обласних (АР Крим, м. Київ та м. Севастополь) відділень обираються на загальних зборах (конференціях) згідно встановленої норми представництва.

При цьому, обов’язково повинно забезпечуватися представництво на конференції ЛРУ від кожної регіональної організації радіоаматорів, створеної в рамках обласного (АР Крим, м. Київ та м. Севастополь) відділення (якщо чисельність відповідає нормі представництва на конференції ЛРУ).

Статус делегата конференції ЛРУ отримують члени Виконкому ЛРУ, голови комітетів та комісій ЛРУ, члени ревізійної комісії ЛРУ, керівник бюро обміну радіоаматорськими листівками — підтвердженнями (QSL -бюро ЛРУ), керівник офіційного друкованого органу ЛРУ, начальник ЦСТРК ТСО України, якщо вони не обрані делегатами від обласних (АР Крим, м. Київ та м. Севастополь) відділень ЛРУ.

Конференція ЛРУ є правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше 2/3 делегатів, які представляють більшість обласних (АР Крим, м. Київ та м. Севастополь) відділень ЛРУ.

За аналогією закону, відповідно до ст.8, ч.5 ст.159 ЦК України, порядок скликання і проведення загальних зборів, а також умови скликання і проведення позачергових зборів та повідомлення участників встановлюються статутом товариства і законом.

Згідно п. 5.8 Статуту ЛРУ дата, місце проведення, порядок денний та регламент роботи конференції ЛРУ визначаються Радою ЛРУ і доводяться до відома членів ЛРУ не пізніше, ніж за місяць до початку роботи конференції.

08 серпня 2014 року, тобто пізніше встановленого п. 5.8. Статутом терміну, на сайті ЛРУ була розміщена інформація про проведення звітно-виборної конференції ЛРУ 06-07 вересня 2014 року в смт. Затока, Одеської області.

В той же час представники ГО ЛРУ стверджують що то не їх сайт, тобто стверджують, що інформація про дату, місце проведення, порядок денний та регламент роботи конференції ЛРУ до відома членів ГО ЛРУ взагалі не доводилась в порушення п.5.8 Статуту ГО ЛРУ.

В ГО ЛРУ на той час діюли 22-а легалізованих у встановленому порядку обласних відділеня ЛРУ та 6 відділень, де стоять на обліку члени ГО ЛРУ які сплачують членські внески в ГО ЛРУ, однак ці 6-ть відділень ніяким чином у встановленому законом порядку на час проведення конференції ГО ЛРУ 06-07 вересня 2014 року не легалізовані, і діяли в порушення ч.9 ст.9 Закону України «Про горомадські об’єднання».

На моменти проведення та прийняття рішень Ради Громадської організації «Ліга радіоаматорів України» від 14-15 вересня 2013 року і Конференції Громадської організації «Ліга радіоаматорів України» від 6-7 вересня 2014 року в смт. Затока Одеської області для цілей передбачених ст.19 Закону України “Про громадські об’єднання”(2012) в реєстр громадських об’єднань вже було внесено 15-ть осередків ГО ЛРУ легалізованих у встановленому порядку, а саме:

-Ліга радіоаматорів Волині

-Рівненське обласне відділення Ліги радіоаматорів України;

-Сумське обласне відділення Ліги радіоаматорів України;

-Миколаївське обласне відділення Ліги радіоаматорів України;

-Одеське обласне відділення Ліги радіоаматорів України;

-Львівське відділення Ліги радіоаматорів України «Львівський клуб короткохвильовиків»;

-Житомирське обласне відділення Ліги радіоаматорів України;

-Запорізьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України;

-Чернігівське обласне відділення Ліги радіоаматорів України;

-Полтавське обласне відділення Ліги радіоаматорів України;

-Донецьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України;

-Громадська організація «Вінницьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України»;

-Київське обласне відділення Ліги радіоаматорів України;

-Павлоградське міське відділення Ліги радіоаматорів України;

-Мелітопольське регіональне відділення ліги радіолюбителів України.

 

Відповідно до ч.2 ст.9 Закону України «Про об’єднання громадян»(1992), до всеукраїнських об’єднань громадян належать об’єднання, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві осередки у більшості її областей.

Згідно ч.1 ст.19 Закону України “Про громадські об’єднання”(2012)(в редакції 11.08.2013 року, що діяла на час проведення Ради та в редакція 03 серпня 2014 року, що діяла на час проведення Конференції), громадське об’єднання, зареєстроване в установленому законом порядку, може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, і якщо таке громадське об’єднання підтвердило такий статус у порядку, встановленому цим Законом. Спеціальними законами можуть визначатися інші вимоги щодо підтвердження всеукраїнського статусу окремих видів громадських об’єднань.

Відповідно п.7 Розділу V ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України “Про громадські об’єднання”(2012), місцеві осередки таких громадських організацій можуть враховуватися для цілей частин сьомої — дев’ятої статті 19 цього Закону як їх відокремлені підрозділи.

Частини 7-9 ст.19 Закону України “Про громадські об’єднання”(2012), встановлюють, що відомості про всеукраїнський статус громадського об’єднання перевіряються щороку уповноваженим органом з питань реєстрації з даних реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, форма якої затверджується Міністерством юстиції України. У разі якщо уповноважений орган з питань реєстрації установить наявність у громадського об’єднання, яке підтвердило свій всеукраїнський статус, меншої кількості відокремлених підрозділів, ніж передбачено частиною першою цієї статті, він надає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об’єднанню письмове повідомлення про наявність підстав для втрати громадським об’єднанням всеукраїнського статусу і вносить до Реєстру громадських об’єднань запис про направлення такого повідомлення. У разі якщо через 60 днів після отримання письмового повідомлення, передбаченого частиною восьмою цієї статті, кількість відокремлених підрозділів громадського об’єднання, за даними Реєстру громадських об’єднань, не відповідатиме вимогам частини першої цієї статті, уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення про втрату громадським об’єднанням всеукраїнського статусу та вносить до Реєстру громадських об’єднань відповідний запис. Копія зазначеного рішення надається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об’єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття.

Згідно ч.2 ст. 133 Конституції України, до складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

Більшістю в даному випадку буде 14 адміністративно-територіальних одиниць.

Мались ще наступні осередки ГО ЛРУ:

— Луганська обласна радіоаматорська спілка (ЄДРПОУ №24851079, реєстрація 01.10.1997 р. №271);

-Чернівецька обласна ліга радіоаматорів «Буковина» (державна реєстрація 05.04.1993 р. №34);

-Харківське обласне товариство радіолюбителів (ЄДРПОУ №14100225, державна реєстрація 19.11.1992 р. №82

-Івано-Франківський Клуб радіоаматорів «Прикарпаття» (ЄДРПОУ №40281466, державна реєстрація 11.03.1994 р. №43);

-Закарпатська обласна громадська організація(ЗОГО) «Федерація радіоспорту» (ЄДРПОУ 35045726, державна реєстрація 27.04.2007 р. №1)

-Черкаський міський радіоклуб (ЧМРК) (ЄДРПОУ №39965480, державна реєстрація 28.04.1993 р. №2).

-Київський міський радіоклуб (повідомлення про легалізацію 29.11.2012 р. №3-47-2012)

Однак їх в реєстр громадських об’єднань не внесли, оскільки туди вже була внесена достатня кількість осередків (15-ть) для збереження всеукраїнського статусу ГО ЛРУ.

При цому, ці осередки були внесені в реєстр громадських об’єднань як відокремлені підрозділи ГО ЛРУ, не зважаючи на те, що на час їх внесення, зазначений в реєстрі громадських об’єднань, не існувало ні самого реєстру громадських об’єднаннь, який створено на підставі Закону України «Про громадські об’єднання», який прийнято лише 22 березня 2012 року, та Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України лише 19 грудня 2012 року за № 1212.

Зокрема, осередок ГО ЛРУ – Одеське ОВ ГО ЛРУ, внесено в якості відокремленого підрозділу ГО ЛРУ в реєстр громадських об’єднань ще 22 серпня 2009 року, тобто , коли Закон України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 року №2460-XII, який діяв до 01 січня 2013 року, не мав навідь поняття відокремленого підрозділу в громадському об’єднанні, а самого реєстру громадських об’єднань взвгвлі не існувало до 19 грудня 2012 року.

Зазначені, як відокремлені підрозділи в реєстрі громадських об’єднань осередки ГО ЛРУ не є за своєю правовою природою відокремленими підрозділами, оскільки відповідно до ст.95 ЦК України та ч.2 ст.13 Закону України «Про громадські об’єднання» (2012 року) відокремлені підрозділи взагалі та відокремлені підрозділи громадського об’єднання зокрема не можуть бути юридичними особами.

Підтвердженням цього є і та обставина, що в реєстрі юридичних осіб ніяких осередків ГО ЛРУ не має. Там зареєстровані тільки відокремлені підрозділи ГО ЛРУ.

До того ж відокремлені підрозділи були вперше засновані в ГО ЛРУ лише рішеннями Рали ЛРУ від 23-28 серпня 2015 року і відповідно до закону внесені в реєстри ГО ЛРУ. Тобто це відбулося вже після подій Ради та Конференції в Затоці.

Відповідно до даних, які були розміщені на офіційному сайті громадської організації «Ліга Радіоаматорів України» (електронна копія додається), до її складу входять 27 обласних відділень. Така кількість обласних відділень була представлена на всіх попередніх Конференціях, в тому числі на передостанній звітно-виборній конференції ЛРУ 09.12.2012 року.

Відповідно до п. 5.8. Статуту ЛРУ норма представництва, встановлена Конференцією 09.12.2012 року наступним чином:

«По п’ятнадцятому питанню.

СЛУХАЛИ: «Про кількість делегатів на наступну конференцію від осередків

Розглянули пропозиції щодо норм представництва від осередків, запропоновано два варіанти.

ВИРIШИЛИ: Залишити кількість делегатів не змінною – підрахунок за два останні до конференції роки, середньо арифметична кількість, один делегат від 50 членів відділення. Голова ради відділення – автоматично.

(ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно)

Тобто на Конференції 6-7 вересня 2014 року мали бути обрані мінімум 96 делегатів, що узгоджується і з кількістю делегатів попередньої конференції від 9 грудня 2012 року.

Крім того, за посадою згідно з п. 5.8. Статуту ЛРУ статус делегата конференції ЛРУ отримують члени виконкому ЛРУ, голови комітетів та комісій ЛРУ, члени ревізійної комісії ЛРУ, керівник бюро обміну радіоаматорськими листівками — підтвердженнями (QSL-бюро ЛРУ), керівник офіційного друкованого органу ЛРУ, начальник ЦСТРК ТСО України, якщо вони не обрані делегатами від обласних (АР Крим, м. Київ та м. Севастополь) відділень ЛРУ.

Наявність на конференції 6-7 вересня 2014 року представників від 9 обласних відділень, за наявності 22 легалізованих у встановленому порядку, вказує на неправомочність Конференції, оскільки відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ, конференція ЛРУ є правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше 2/3 делегатів, які представляють більшість обласних (АР Крим, м. Київ, та м. Севастополь) відділень ЛРУ.

Тобто, 9 обласних відділень ЛРУ не представляють собою більшість обласних відділень ЛРУ з 22 наведеного легітимного обласного відділення ЛРУ та на Конференції 6-7 вересня 2014 року приймало участь менше 2/3 делегатів від усіх членів ЛРУ відповідно до норм представництва, встановлених Конференцією від 09.12.2012 року.

Таким чином, при кількості делегатів 31 — від обласних відділень, і 7 від виконкому ЛРУ і комітетів, Конференція 6-7 вересня 2014 року не є правомочною, враховуючи ще й зазначене про несвоєчасне повідомлення про місце, час, порядок денний та регламент конференції, а всі рішення, які були прийняті на даній конференції, є недійсними.

Не погоджуючись з узурпації влади в ГО ЛРУ і утримання ГО ЛРУ в своїх руках в незаконний спосіб прийняття неправомірних рішень Радою Ліги Радіоаматорів України, яка відбулася 14-15 вересня 2013 року та звітно-виборчою Конференцією, яка відбулась 6-7 вересня 2014 року, деякі члени ЛРУ подали позов до суду про визнання недійсними та скасування рішення Ради Ліги Радіоаматорів України Громадської організації «Ліга радіоаматорів України», прийнятого на засіданні 14-15 вересня 2013 року в смт. Затока Одеської області та рішення звітно-виборчої Конференції Ліги радіоаматорів України Громадської організації «Ліга радіоаматорів України», прийнятого 6-7 вересня 2014 року в смт. Затока Одеської області.

Ухвалою судді Солом’янського районного суду м. Києва від 10 листопада 2014 року http://reyestr.court.gov.ua/Review/41380697 відкрите провадження за позовом Гострого М.В., Зельдiна І.В., Кияниці С.В. та Кривенького О.А. до Громадської організації «Ліга радіоаматорів України» (далі — ГО ЛРУ) про визнання недійсними та скасування рішення Ради Громадської організації «Ліга радіоаматорів України», прийнятого на засіданні 14-15 вересня 2013 року в смт. Затока Одеської області та рішення звітно-виборчої Конференції Громадської організації «Ліга радіоаматорів України», прийнятого на 6-7 вересня 2014 року в смт. Затока Одеської області і справа №760/24171/14-ц (провадження №2/760/7303/14) призначена до судового розгляду .

На той час службова особа — перший вице-президентом ГО ЛРУ Заскалета Юрій Олексійович, в період з 22 січня 2015 року по 13 лютого 2015 року розгляду в Солом’янському районному суді м.Києва цивільної справи №760/24171/14-ц, за довіреністтю ГО ЛРУ виданою президентом ГО ЛРУ Грищенком В.В. з 01 грудня 2014 року (копія додается), яка скасована 16 березня 2015 року(копія додається), приймав участь, як представник ГО ЛРУ в Солом’янському суді міста Києва.

В ході розгляду справи в судовому засіданні, яке відбулося 22 січня 2015 року (журнал судового засідання т.1 а.с.227 у справі №760/24171/14-ц ), в якому був присутнім та приймав участь Заскалета Ю.О., як представник ГО ЛРУ за довіреністю, представник позивачів за довіреністю Ташматова А.К. підтримала клопотання про витребування доказів, зокрема надання доказів про дійсну кількість обласних відділень ГО ЛРУ та загальну кількість членів ГО ЛРУ на звітно-виборчій Конференції громадської організації «Ліга радіоаматорів України» від 6-7 вересня 2014 року.

Усвідомлюючи, що в разі надання до суду правдивих доказів про дійсну кількість обласних відділень ГО ЛРУ та загальну кількість членів ГО ЛРУ рішення звітно-виборчої Конференції громадської організації «Ліга радіоаматорів України» від 6-7 вересня 2014 року на якій Грищенка В.В. обрано президентом, а його приспішників, на інші керівні посади, в тому числі Заскалету Ю.О. на посаду першого віце-президента ГО ЛРУ, будуть скасовані і вони втратять керівні посади в ГО ЛРУ та й саму утримувану ними ГО ЛРУ шляхом проведення нелегітимної конференції, Грищенко В.В., усвідомлюючи противоправний характер дій, на які його підбурював і які запропоновав йому виконати Заскалета Ю.О. з ціллю зберегти свої посади, виправивши ситуацію, що загрожувала керівним посадам в ГО ЛРУ і склалася на попередньому засіданні 22 січня 2015 року в суді, де наступне засідання було призначене на 16 лютого 2015 року шляхом складання офіційного документу та внесення до нього завідомо неправдивих відомостей і видачу такого завідомо неправдивого офіційного документу для пред’явлення в суді і використання там як документа — доказу у правозастосовній діяльності суду, для досягнення вказаної цілі, з особистих корисливих спонукань та з метою в будь-який, навіть злочинний спосіб залишитись керівником ГО ЛРУ погодився на таку пропозицію Заскалети Ю.О..

Реалізуючи цей злочинний намір, направлений на складання офіційного документу та внесення до нього завідомо неправдивих відомостей і видачу такого завідомо неправдивого офіційного документу для пред’явлення в суді для використання, як документа — доказу у правозастосовній діяльності суду, заздалегідь попередньо змовившись групою осіб на здійснення зазначеного, разом з Заскалетою Ю.О., який займав на підставі рішення звітно-виборчої Конференції громадської організації «Ліга радіоаматорів України» від 6-7 вересня 2014 року посаду першого віце-президента громадської організації «Ліга радіоаматорів України», тобто був службовою особою і далі діяв як пособник, Грищенко В.В., займаючи на підставі рішення звітно-виборчої Конференції громадської організації «Ліга радіоаматорів України» від 6-7 вересня 2014 року посаду президента громадської організації «Ліга радіоаматорів України»(далі ГО ЛРУ), і являючись службовою особою,

з ціллю пред’явлення в суді для використання, як документа — доказа у правозастосовчій діяльності суду, для введеньня суда в оману, щодо дійсної кількості областніх віделень ГО ЛРУ та чисельності членів ГО ЛРУ, щоб скрити відсутність кворуму під час проведення вказаних Ради і Конференції ГО ЛРУ, тобто з ціллю завуалювати порушення п.5.8 Статуту ГО ЛРУ (копія додаеться) при проведення зазначених та оскаржених в суді рішень Ради та Конференції, 13 лютого 2015 року склав підробний офіційний документ, а саме повідомлення в Солом’янський районний суд м.Києва про кількість членів ГО ЛРУ станом на 06 вересня 2014 року (копія додається – оригінал знаходиться в матеріалах цивільної справи №760/24171/14-ц т.2 а.с.1)

та вніс до нього завідомо неправдиві відомості щодо кількості обласних відділень ГО ЛРУ та кількості членів ГО ЛРУ, вказавши, що ГО ЛРУ нараховує всього 9-ть обласних відділень(осередків) ГО ЛРУ:

Вінницьке обласне відділення(далі ОВ) Ліги радіоаматорів України (повідомлення про легалізацію 13.06.2012 р. №308);

-Чернігівське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (повідомлення про легалізацію 01.04.2010 р. №148);

-Миколаївське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 31.10.2005 р. №546);

-Одеське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (повідомлення про легалізацію 14.09.2006 р. №132);

-Донецьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 17.02.2011 р. №1419);

-Запорізьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 11.03.1996 р. №82);

-Рівненське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 09.06.1997 р. №106);

-Житомирське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 02.12.1993 р. №63);

-Полтавське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 11.02.2011 р. №524), з загальною кількісттю членів ГО ЛРУ 2323 людини,

не вказавши в цих відомостях такі осередки ЛРУ, як

— Луганська обласна радіоаматорська спілка (ЄДРПОУ №24851079, реєстрація 01.10.1997 р. №271);

-Чернівецька обласна ліга радіоаматорів «Буковина» (державна реєстрація 05.04.1993 р. №34);

-Харківське обласне товариство радіолюбителів (ЄДРПОУ №14100225, державна реєстрація 19.11.1992 р. №82

-Івано-Франківський Клуб радіоаматорів «Прикарпаття» (ЄДРПОУ №40281466, державна реєстрація 11.03.1994 р. №43);

-Закарпатська обласна громадська організація(ЗОГО) «Федерація радіоспорту» (ЄДРПОУ 35045726, державна реєстрація 27.04.2007 р. №1)

-Черкаський міський радіоклуб (ЧМРК) (ЄДРПОУ №39965480, державна реєстрація 28.04.1993 р. №2).

-Київський міський радіоклуб (повідомлення про легалізацію 29.11.2012 р. №3-47-2012)

і видав цей завідомо неправдивий офіційний документ для пред’явлення в суді Заскалеті Ю.О, який, володіючи обставинами справи, порадами, вказівками сприяв внесенню в цей офіційний документ таких неправдивих відомостей про загальну кількість областних відділень ГО ЛРУ та загальну кількість членів ГО ЛРУ, зокрема значно збільшивши неіснуючу кількість членів ГО ЛРУ в Миколаївському обласному відділенні ЛРУ та в Одеському відділенні ГО ЛРУ, які б забезпечували підтвердження наявності кворому при проведенні вказаних Ради та Конференції ГО ЛРУ, в той час, коли за станом на 01 січня 2013 року, тобто на час вступу в дію Закону України «Про громадські об’єднання» та його Перехідних положень, що випливає з дати реєстрації, да до , при наймні 10 грудня 2015 року, ГО ЛРУ нараховувало 28 обласних відділень ГО ЛРУ.

При цому Грищенко В.В. вказав в підписаному ним 13 лютого 2015 року зазначеному підробленому повідомленні №6 чисельність членів ГО ЛРУ в Одеському ОВ (649 членів ГО ЛРУ) та Миколаївському ОВ (772 члени ГО ЛРУ) тобто в декілька разів більшу чим було в наявності, при цьому достовірно знав, що такої кількості членів, ні в Одеському ОВ, зважаючи на те, що він як член ЛРУ стоїть там на обліку, ні в Миколаївському ОВ ніколи не було і не буде, в тому числі й на час складання підробного документа, оскільки кількість членів, які стояли і стоять на обліку в Миколаївському ОВ, складала і зараз складає не більше 175 членів ГО ЛРУ, а в Одеському ОВ ГО ЛРУ їх нараховувалось і нараховується зараз не більше ніж 92 члена ГО ЛРУ (реєстр членів ГО ЛРУ додається)

Згідно з Приміткою до ст.358 Кримінального кодексу України, під офіційним документом у статтях 357, 358 і 366 Кримінального Кодексу України слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи — докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв’язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Таким чином, в діях, на той час службової особи — президента ГО ЛРУ Грищенка В.В. мається склад злочину, предбаченого ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України (Службове підроблення), тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

.

В свою чергу в діях службової особи — першого віце-президента ГО ЛРУ Заскалети Ю.О. мається склад злочину, предбаченого ч.5 ст.27 — ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (Службове підроблення), тобто пособництво в складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні офіційних документів.

Він же, Заскалета Ю.О., після того, як виготовив разом з Грищенком В.В. підробний документ — повідомлення в Солом’янський районний суд м.Києва від 13 лютого 2015 року про кількість членів ГО ЛРУ станом на 06 вересня 2014 року (копія додається – оригінал знаходиться в матеріалах цивільної справи №760/24171/14-ц т.2 а.с.1), діючи за довіреністтю ГО ЛРУ, виданою президентом ГО ЛРУ Грищенком В.В. з 01 грудня 2014 року (додается), яка скасована 16 березня 2015 року(скасування довіреності додаеться) в Солом’янському районному суді м.Києва у цивільній справі №760/24171/14-ц за позовом про визнання недійсними та скасування рішення Ради Ліги Радіоаматорів України Громадської організації «Ліга радіоаматорів України», прийнятого на засіданні 14-15 вересня 2013 року в смт. Затока Одеської області та рішення звітно-виборчої Конференції Ліги радіоаматорів України Громадської організації «Ліга радіоаматорів України», прийнятого на 6-7 вересня 2014 року в смт. Затока Одеської області, з корисною метою збереження за собою посади першого вице-президента ГО ЛРУ, яку він втрачав на разі визнання судом незаконними рішень звітно-виборчої Конференції громадської організації «Ліга радіоаматорів України» від 6-7 вересня 2014 року через відсутність кворуму, з ціллю використання як документа-доказа у правозастосовчій діяльності суда, для введеньня суда в оману, щодо дійсної кількості областніх віделень ГО ЛРУ та чисельності членів ГО ЛРУ, щоб скрити відсутність кворуму під час проведення оскаржуваних в суді рішень Ради і Конференції ГО ЛРУ, тобто завуалювати порушення п.5.8 Статуту ГО ЛРУ при проведенні зазначених та оскаржуваних в суді рішень Ради та Конференції, 13 лютого 2015 року Заскалета Ю.О. надав в Солом’янський районний суд міста Києва складений за його пособництвом та виданий службовою особою Грищенком В.В. завідомо неправдивий документ, а саме повідомлення в Солом’янський районний суд м.Києва про кількість членів ГО ЛРУ станом на 06 вересня 2014 року (копія додається – оригінал знаходиться в матеріалах цивільної справи №760/24171/14-ц т.2 а.с.1) тобто використав завідомо підробний документ, достовірно знаючи, що цей документ завідомо підроблений і в нього внесені завдомо неправдиві відомості про загальну кількість областних відділень ГО ЛРУ та загальну кількість членів ГО ЛРУ, а саме як перший віце-президент ГО ЛРУ в силу службових повноважень знаючи те, що ГО ЛРУ нараховує не 9-ть обласних відділень ГО ЛРУ з відповідною кількістью членів ГО ЛРУ: Вінницьке обласне відділення(далі ОВ) Ліги радіоаматорів України (повідомлення про легалізацію 13.06.2012 р. №308); Чернігівське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (повідомлення про легалізацію 01.04.2010 р. №148); Миколаївське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 31.10.2005 р. №546); Одеське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (повідомлення про легалізацію 14.09.2006 р. №132); Донецьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 17.02.2011 р. №1419); Запорізьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 11.03.1996 р. №82); Рівненське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 09.06.1997 р. №106); Житомирське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 02.12.1993 р. №63); Полтавське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 11.02.2011 р. №524), а те що в той час в дійсності, за станом на 01 січня 2013 року, що випливає з дати реєстрації, і до моменту проедення вказаних Ради та Конференції в ГО ЛРУ нараховувалось 28 обласних відділень ГО ЛРУ.

Таким чином вице-президент Заскалета Ю. використовуючи завідомо підроблений документа в суді, достовірно знав, що в діяльності ГО ЛРУ приймало участь не 9-ть обласних відділень ГО ЛРУ, а 28 обласних відділень — 6-ть з яких діяли на теренах ГО

ЛРУ незаконно і не могли у відповідності до п.п.5.8, 5.10 Статуту ЛРУ мати своїх представників в Раді ГО ЛРУ та на Конференціях ЛРУ, їх не могли представляти керівники вказаних нелегальних угруповань.

Про те що ГО ЛРУ має в своєму складі 28 обласних віддідень було тоді відображено на офіційному сайті ГО ЛРУ http://uarl.at.ua/index/oblastnye_otdelenija_lru/0-5 (єлектронна копія додається), а Заскалета Ю.О. тоді був в керівництві ГО ЛРУ.

При цому Заскалета Ю.О., приймаючи участь в складанні підложного документу в якості підбурювача та посібника, завідомо знав, що Грищенко В.В. вказав в зазначеному підробленому повідомленні чисельність членів ГО ЛРУ в Одеському ОВ(649 членів ГО ЛРУ) та Миколаївському ОВ (772 члени ГО ЛРУ) в декілька разів більшу чим було в наявності.

Згідно з Приміткою до ст.358 Кримінального кодексу України, під офіційним документом у статтях 357, 358 і 366 Кримінального Кодексу України слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи — докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв’язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Таким чином в діях Заскалети Ю. мається склад злочину передбаченого статтею 358 Кримінального кодексу України, а саме він скоїв використання завідомо підробленого документа — документа, що містить зафіксовану інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які здатні були спричинити наслідки правового характеру, бо цей документ було використано як доказ у правозастосовчій діяльності суду, складений, виданий і посвідчений повноважною (компетентною) особою об’єднаня громадян з організаційно-правовою формою громадська організація, яка є юридичною особою. (Витяг з реєстру юридичних осіб додається)

Не погоджуючись з узурпацією ГО ЛРУ купкою осіб, члени ГО ЛРУ відповідно до ст. 98 ЦК Украиїни, положення частина 4 якої надає учасники товариства, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів, право вимагати скликання загальних зборів. А якщо вимога учасників про скликання загальних зборів не виконана, ці учасники мають право самі скликати загальні збори, та п.5.8 Статуту ГО ЛРУ скликали позачергову конференцію ГО ЛРУ, яка відбулася 30 травня 2015 року в місті Києві. (протокол додається)

На конференції 30 травня 2015 року висловлена недовіра керівному складу ЛРУ, раді ЛРУ, ревізійній комісії, головам комітетів та ЩСЛ-бюро, які були обрані на Конференції ЛРУ 6-7 вересня 2014 року та достроково припинені їх повноваження:

На конференції 30 травня 2015 року також визнані нелігитимними засідання ради ЛРУ 14-15 вересня 2013 року і Конференції ЛРУ від 6-7 вересня 2014 року та визнані незаконними прийняті на них рішення:

На конференції 30 травня 2015 року також обрали президентом ГО ЛРУ Самарцева Б.Б.:

 

На конференції 30 травня 2015 року також скасували всі раніше існуючи комітети:

На конференції 30 травня 2015 року також затвердили нові комітети та коллегії:

На конференції 30 травня 2015 року також скасували всі призначення на посади секретаря виконкому ЛРУ, керівника ЩСЛ-бюро, секретаря ЛРУ та головного бухгалтера:

На конференції 30 травня 2015 року також обради першого віце-президента, віце-президентів:

 

На конференції 30 травня 2015 року також було обрано голів комітетів:

На конференції 30 травня 2015 року також було обрано ревізійну комісію:

Таким чином рішеннями позачергової конференції ГО ЛРУ від 30 травня 2015 року були обрані:

-презедент ГО ЛРУ – Самарцев Б.Б.;

-перший віце-президент – Ананьев О.В.;

-віце-президенти — Ребров С.;

— Давиденко Д.;

— Кияниця С.;

-голова КХ-комітету — Євтушенко О.;

-голова УКХ-комітету — Горець Ю.;

-голова спортивного комітету — Доскоч І.;

-голова молодіжного комітету — Маліновський Ю.;

-голова комітету ПРПВ — Помазов А.;

-голова колегії судів з радіоспорту — Ігнатов Г.;

-голова правового комітету — Гуртовий В.;

-голова дипломного комітету – Степаненко В.А.;

-члени ревізійної комісії — Гострий М.В.;

— Вотінов В.Г.;

— Буцан В.І.;

— Ступін А.А.;

— Семенюк О.Ф.,

які відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ в зв’язку з обранням на вказані посади отримали статус делегата конференції ЛРУ, а також відповідно до п.5.9 Статуту ЛРУ стали членами Ради ЛРУ.

Ухвалені 30 травня 2015 року на позачерговій конференції ЛРУ рішення до цього моменту є чинними і ні ким не оскаржувались.

Зміни в складі керівних органів ГО ЛРУ відповідно до рішень позачергової конференції ГО ЛРУ від 30 травня 2015 року внесені в реєстр громадських об’єднань та в реєстр юридичних осіб:

(витяг станом на 19 жовтня 2015 року додається)

Крім того, на засіданні Ради громадської організації Ліга радіоаматорів України від 25-28 серпня 2015 року були обрані: секретар виконкому ЛРУ – Пащенко В.І., та начальник QSL-бюро – Процайло І.І.:

які теж відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ в зв’язку з обранням на вказані посади отримали

статус делегата конференції ЛРУ, а також відповідно до п.5.9 Статуту ЛРУ стали членами Ради ЛРУ.

Також, рішенням Ради громадської організації Ліга радіоаматорів України від 25-28 серпня 2015 року створенні відокремлені підрозділи ЛРУ та призначені керівники цих відокремлених підрозділів:

які теж відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ в зв’язку з обранням на вказані посади отримали

статус делегата конференції ЛРУ, а також відповідно до п.5.9 Статуту ЛРУ стали членами Ради ЛРУ, як і інші керівники відокремлених підроздіоав ЛРУ, внесених в реєстр громадських об’єднань та реєстр юридичних осіб

Таким чином за рішеннями позачергової конференції ГО ЛРУ від 30 травня 2015 року та Ради ГО ЛРУ від 25-28 серпня 2015 року, відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ в зв’язку з обранням на відповідні посади отримали статус делегата конференції ЛРУ, а також відповідно до п.5.9 Статуту ЛРУ стали членами Ради ЛРУ наступні особи:

-презедент ГО ЛРУ – Самарцев Б.Б.;

-перший віце-президент – Ананьев О.В.;

-віце-президенти — Ребров С.;

— Давиденко Д.;

— Кияниця С.;

-голова КХ-комітету — Євтушенко О.;

-голова УКХ-комітету — Горець Ю.;

-голова спортивного комітету — Доскоч І.;

-голова молодіжного комітету — Маліновський Ю.;

-голова комітету ПРПВ — Помазов А.;

-голова колегії судів з радіоспорту — Ігнатов Г.;

-голова правового комітету — Гуртовий В.;

-голова дипломного комітету – Степаненко В.А.;

-члени ревізійної комісії — Гострий М.В.;

— Вотінов В.Г.;

— Буцан В.І.;

— Ступін А.А.;

— Семенюк О.Ф.;

-голова відокремленого підрозділу(далі ВП) ЛРУ в м. Павлоград Дніпропетровської області —Ченцов Петро Михайлович (UR5EIX);

-голова ВП ЛРУ в Житомирській області

-Мельник Анатолій Андрійович (UT2XQ);

-голова ВП ЛРУ в Херсонській області,

— Бала Олександр Володимирович (UT7GZ);

-голова ВП ЛРУ Миколаївській області,

-Дубінкін Андрій Ігорович (UT5ZA);

-голова ВП ЛРУ в Запорізькій області,

-Андріюк Віктор Михайлович (UR5QU);

-голова ВП ЛРУ в Одеській області,

-Когут Олександр Андрійович (UT4FA);

-голова ВП ЛРУ в Черкаській області,

-Жук Валерій Володимирович (UR5CN);

-голова ВП ЛРУ в Чернігівській області,

-Степаненко Володимир Антонович (UZ1RR);

-голова ВП ЛРУ в м. Кременчук Полтавської області,

-Ігнатов Георгій Сергійович (UT1HT);

-голова ВП ЛРУ в м. Дружківка Донецької області,

-Лозовський Борис Борисович (UY5IG).

-голова ВП ЛРУ в м. Димитров Донецької області,

-Шушко Олександр Миколайович (UX7IU);

-голова ВП ЛРУ в м. Красноармійськ Донецької області,

-Железняк Микола Григорович (UT4IV);

-голова ВП ЛРУ в м. Горлівка-1 Донецької області,

-Бондаренко Сергій Степанович (US3IZ);

-голова ВП ЛРУ в м. Краматорськ Донецької області,

-Новицький Володимир Михайлович (US7IO);

-голова ВП ЛРУ в м. Макіївка Донецької області,

Кузнецов Володимир Петрович (UT3IK);

-голова ВП ЛРУ в м. Горлівка-2 Донецької області,

Мельничук Віталій Юрієвич (UT3IW).

Тобто з 28 серпня 2015 року ці 34 особи отримали статус делегата конференції ГО ЛРУ і війшли до складу Ради ГО ЛРУ.

А з урахуванням того, що в склад ГО ЛРУ входило ще 22 легалізованих у встановленому порядку осередка, то статус дедегата на конференції ГО ЛРУ мали б без обрання загальними зборами у порядку передбаченому п.5.8 Статуту ЛРУ, 56 осіб.

Однак, не зважаючи на те, що рішенням Ради ГО ЛРУ від 25-28 серпня 2015 року проведення чергової конференції призначено на 12-13 грудня 2015 року,

що за правилами колізії робило не чинними всі раніше визначені Радою ЛРУ дати проведення конференцій, оскільки при прийнятті рішень однієї і тієї сили діє те рішення яке за часом постановлене пізніше, продовжуючи свій намір на увіковічнювання влади їх угрупування над членами ГО ЛРУ всупереч їх волі і маючи ціль рейдерського захоплення ГО ЛРУ, Грищенко В.В. та інші особи, яких не обрали на конференції від 30 травня 2015 року, і які відповідно до рішення конференції від 30 травня 2015 року про скасування рішень Конференції ЛРУ від 06- 07 вересня 2014 року в смт. Затока, Одеської області не мали ніяких повноважень чи посад, які б давали їт право буди делегатами конференції ЛРУ чи членами ради ЛРУ, оскільки, зокрема повноваження Грищенка В.В., як президента ГО ЛРУ, та інших осіб, які біли обрані в грудні 2012 року, сплили ще 9 грудня 2014 року, тобто чарез два роки після конференції ЛРУ від 8-9 грудня 2012 року, якою їх було обрано президентом ГО ЛРУ та на інші посади, оскільки відповідно до п. 5.9 Статуту ГО ЛРУ, конференцiя ЛРУ обирає президента, першого вiце-президента та вiце-президентiв, голiв комiтетiв та комiсiй ЛРУ, Раду ЛРУ, ревiзiйну комiсiю строком тільки на два роки, провели 29-30 серпня 2015 року в місті Кропивницький (Кіровоград) зібрання свого угруповання назвавши, цю зустріч позачерговою конференцією ГО ЛРУ (відео додається).

При цьому про проведення цих зборів нікого належним чином не повідомили.

Згідно п. 5.8 Статуту ЛРУ дата, місце проведення, порядок денний та регламент роботи конференції ЛРУ визначаються Радою ЛРУ і доводяться до відома членів ЛРУ не пізніше, ніж за місяць до початку роботи конференції.

З протоколу конференції від 29-30 серпня 2015 року №1-15 вбачається,

що збори скликані Радою ЛРУ засідання якої начебто відбулося 28 липня 2015 року.

В той же час в цьому ж протоколі

що Рада ЛРУ начебто була проведена не 28 липня 2015 року, а 28 серпня 2015 року, що зокрема підтверджується відеозаписом цієї Конференції, де Грищенко В.В. 29 серпня 2015 року повідомляє присутніх про те, що тільки що відбулася Рада ГО ЛРУ на якій вирішено проводити Конференцію.

Порядок денний конференції, затверджений протоколом засідання Ради ЛРУ від 28 серпня 2015 року, як стверджується і протоколі конференціії від 29-30 серпня 2015 року №1-15, не міг бути доведеним членам ЛРУ в строк зазначений у п.5.8 Статуту ЛРУ, тобто за місяць до початку, оскільки конференція розпочалася наступного дня, а саме 29 серпня 2015 року.

При цьому в протоклі робиться посилання про те, що повідомленнями на електронні адреси а також оголошенням в газеті «Aviso» №58 від 30 липня 2015 року

тобто за межами місячного строку передбаченого п. 5.8 Статуту ЛРУ, а саме менше ніж за місяць до конференції, що розпочалася 29 серпня 2015 року, були повідомлені 30 липня 2015 року лише делегати, а не члени ЛРУ.

Але як могли бути повідомлені делегати Конференції ГО ЛРУ, коли ці делегати ще не обирались на загальних зборах обласних відділень ЛРУ, бо нікому не було відомо про проведення Конференції 29 серпня 2015 року, оскільки тільки но відбулася Конференція від 30 травня 2015 року, та й такі загальні збори взагалі жодними обласними відділеннями в літку 2015 року не проводились.

Відповідно до ст.253 Цивільного кодексу України, перебіг строку починається з наступного дня після настання події, з якою пов’язано його початок.

Пунктом 5.8 Статуту ЛРУ подією якую визначаеться початок спливу місячного строку, не менше за який повинно бути доведено інформацію до членів ЛРУ (не тільки до делегатів, а саме до всіх членів ЛРУ, які обирають делегатів відповідно до встановленої норми представництва) про дату, місце проведення, порядок денний та регламент роботи конференції ЛРУ, є саме момент доведеня до відома всіх членів ЛРУ вказаної в п.5.8 Статуту ЛРУ інформації.

Оскільки п.5.8 Статуту ЛРУ встановлено місячний строк, а до відома членів ЛРУ інформація що міститься в оголошенні надруковоаном в газеті «Aviso» №58 від 30 липня 2015 року така інформація була доведена широкому загалу лише 30 липня 2015 року, то й місячний строк починає свій перебіг з 31 липня 2015 року.

Згідно із ч.ч.3,5 ст.254 Цивільного кодексу України, строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Таким чином втановлений п.5.8 Статуту ЛРУ строк, при публікації повідомлення 30 липня 2015 року, міг дотримуватись лише в разі проведення Конференції не раніше як 01 вересня 2015 року, і відповідно інформація, передбачена цим же пунктом доведена до відома широкого загалу декількох регіонів України с порушенням цього строку і не доведена своєчасно всім членам ЛРУ при проведенні Конференції 29-30 серпня 2015 року.

Крім того саме по собі опублікування оголошення в газеті не є доведенням інформації передбаченої п.5.8 Статуту ЛРУ до всіх членів ЛРУ, оскільки не всі члени ЛРУ виписують цю газету, ця газета не є офіціальним друкованим засобом інформації та вона не росповсбджується у всіх регіонах України, та доведення необхідних відомостей про проведення конференції в такий спосіб не передбачено статутом ЛРУ.

Доведення такої інформації тільки делегатам через електронну пошту, також не є доведенням інформаціх до всіх членів ЛРУ, які навіть не всі мають електронну адресу, а то й доступа до Інтернету.

При чому зазнаячається, що були повідомлені саме дедегати, які на той час ще не могли ще бути навіть обрані відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ, в якому зазначено, що делегати вiд обласних (АР Крим, м.м. Київ та Севастополь) вiддiлень обираються на загальних зборах (конференцiях) згiдно встановленої норми представництва.

З оголошення на сторінці 81 в газеті «Aviso» №58 від 30 липня 2015 року(повний текст цього номеру газети додається) вбачається, що Рада ЛРУ 30 липня 2015 року повідомила про те, що рішенням від 28 липня 2015 року ухвалила провести позачергову конференцію 29-30 серпня 2015 року в місті Кропивницький (Кіровоград), представництво в межах норми, порядок денний складаеться з наступних пунктів:

звіт Ради ЛРУ;

вибори керівного складу;

вибори ревізійної комісії;

приняття нової редакції статуту ЛРУ і все.

Проте, ні точний час(години, хвилини) початку роботи конференції, ні місце(адреса, кабінет, аудиторія тощо) її проведення, ні регламент роботи конференції ЛРУ у відповідності до п.5.8 Статуту ЛРУ до відома членів ЛРУ взагалі цим оголошенням в газеті не були доведені, а ті що містяться в оголошенні доведені пізніше, ніж за місяць до початку роботи конференції. Також не були доведені і більшість пунктів порядку денного конференції, що випливає з тексту самої об’яви.

Відповідно до ст.8 Цивіьного кодексу України, якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права).

За аналогією закону, відповідно до ч.ч.1,3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

Повідомлення про проведення загальних зборів товариства має містити такі дані:

1) повне найменування та місце знаходження товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди належить прибути) проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації для участі у загальних зборах;

4) дата складення переліку тих, які мають право на участь у загальних зборах;

5) перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

5-1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

6) порядок ознайомлення з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів товариства затверджується радою.

Як видно з оголошення на сторінці 81 в газеті «Aviso» №58 від 30 липня 2015 року воно навіть не містить адреси та часу початку проведення конференції.

Крім того, з протоколу конференції від 29-30 серпня 2015 року №1-15 вбачається, що такі пункти порядку денного, як «про нелегітимність позачергової звітно-виборчої Конференції від 30 травня 2015 року», «про визнання недійсними печатки ЛРУ №1, яка була в користуванні з 10 червня 2015 року, і бланка ЛРУ», «про розмір членських внесків в ЛРУ», «про затвердження бюджету ЛРУ на 2016 рік», «про затвердження основних заходів ЛРУ на 2016 рік», «про надання повноважень на здійснення реєстраційних дій від імені ЛРУ» та «різне» відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ не доводились членам ЛРУ ні через оголошення на сторінці 81 в газеті «Aviso» №58 від 30 липня 2015 року, ні, як зазначалось, через електронну пошту, оскільки протоколом стверджується, що повідомлення щодо порядку денного направлялись тільки ще не обраним делегатам.

Із правових позицій Верховного Суду України, викладених у п.п. 17, 21, 39 постанови Пленуму Верховного Суду Украиїни «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» від 24 жовтня 2008 року №13, видно, що рішення загальних зборів товариства можуть бути визнаними недійсними у випадку недотримання процедури їх скликання,

Права учасника (акціонера) товариства можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів, якщо він не зміг взяти участь у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі у загальних зборах тощо.

Рішення загальних зборів та інших органів товариства є актами, оскільки ці рішення зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на регулювання відносин, і мають обов’язковий характер для суб’єктів цих відносин.

У зв’язку з цим підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів товариства можуть бути:

— порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства;

позбавлення учасника товариства можливості взяти участь у загальних зборах;

порушення прав чи законних інтересів учасника товариства рішенням загальних зборів.

У випадку неврегульованості в установчих документах застосовується аналогія закону в частині норм, що регулюють відповідні питання скликання та проведення загальних зборів товариства (обов’язковість повідомлення усіх членів, надання інформації з питань порядку денного, правомочність, порядок прийняття рішення).

За аналогією закону, відповідно до ст.ст. 43, 61 Закону Украиїни «Про господарські товариства», про проведення загальних зборів участники повідомляються персонально передбаченим статутом способом.

Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням товариства і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів.

Будь-який з учасник має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається виконавчим органом товариства. Пропозиції учасників, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов’язково.

До скликання загальних зборів учасникам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів.

Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

Пунктом 22, 39 постанови Пленуму Верховного Суду Украиїни «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» від 24 жовтня 2008 року №13, застерігається, що у разі, якщо питання не було включено до опублікованого порядку денного загальних зборів товариства, рішення цих зборів із зазначеного питання повинні визнаватися недійсними, а також повинні визнаватися недійсними рішення загальних зборів, розглянутих у питаннях «Різне», «Організаційні питання» тощо, оскільки включення до порядку денного загальних зборів таких питань не допускається, тому що такі дії порушують право на попереднє ознайомлення з порядком денним загальних зборів.У разі, якщо положення статуту та інших внутрішніх документів товариства суперечать Закону, слід керуватися нормами закону.

Однак, з відеозапису (файл «Кировоград 29-08-2015 1» в додатках) – 00 хвилин 05 секунд з початку запису Грищенко В.В, каже, що ми тільки шо провели засідання Ради ЛРУ і вирішили провести конференцію…….. на 8 хвилин 50 секунд йдеться мова про те, що засідання Ради, яка вирішила проводити позачергову конференцію ЛРУ, відбулося перед самою цією Конференцією, та про те, що в порушення п.5.8 Статуту ЛРУ порядок денний формувався в ході самої конференції, а на 14 хвилин 50 секунд з початку запису – затверджується регламент проведення конференції.

Ці ж обставини підтверджується і стенограмою конференції від 29-30 серпня 2015 року http://www.uarl.com.ua/2015-files/UT8NV_stenograma_kirovograd.htm де вказано те ж саме що ми чуемо при перегляді відео:

«Частина 1.

На трибуні Грищенко, за столом президії Н.Губенко.

Грищенко: Друзі, хто не в курсі, перед початком конференції відбулося засідання Ради. Засідання пройшло відповідно до рішення, яке було прийнято на конференції пройшла в минулому році. Було прийнято рішення провести засідання Ради восени в Кіровограді. Відразу уточню, оскільки у нас ситуація надзвичайна, то на засіданні ради було прийнято одне рішення — відразу ж провести позачергову звітно-виборчу конференцію. Раніше це рішення обговорювалось з допомогою засобів зв’язку, Інтернету та телефону. А зараз ми це рішення затвердили. Відповідно зараз ми проводимо звітно-виборну конференцію, де ми затвердимо Порядок денний, затвердимо керівні органи конференції…»

Видеозапис перебігу Конференції від 29-30 серпня 2015 року мається у відкритому доступі — https://www.youtube.com/watch?v=CLNlrRhJ8v4 .

Таким чином через порушення вимог закону та установчих документів під час скликання конференції ЛРУ від 29-30 серпня 2015 року порушені права членів ЛРУ передбачені п.4.4 Статуту ГО ЛРУ, в якому вказано, що члени ЛРУ мають право приймати участь в дiяльностi ЛРУ, обирати та бути обраним до керiвних органiв ЛРУ, вносити пропозицiї по всiх питаннях дiяльностi структурних пiдроздiлiв та ЛРУ в цiлому, отримувати iнформацiю про дiяльнiсть ЛРУ, оскільки в порушення п.5.8 Статуту ЛРУ членам ЛРУ не повідомили, ні час, ні місце проведення конференції, не надали повну інформацію про порядок денний конференції і про регламент роботи цієї конференції, не недали можливість ознайомитися з проектами документів які планувалось приймати на конференції і надати свої пропозиції щодо порядку денного конференції та документів поставлених на розгляд конференції. Зокрема не надано проекту змін до статуту ЛРУ що планувалось прийняти на конференції, що унеможливлювало участь членів ЛРУ і обраних ними делегатів в роботі конференції.

Більш того, ГО ЛРУ, не виконуючи свій обов’язок, в порушення принципу прозорості в дяльності громадських об’єднань, вже прийняті на конференції від 29-30 серпня 2015 року зміни до Статуту ЛРУ

відповідно до положень ч.7 ст.3 Закону України «Про громадські обїєднання», яка застережує, що прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) громадського об’єднання мати вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті громадським об’єднанням рішення та здійснені заходи, а також обов’язок громадського об’єднання забезпечувати такий доступ, так і не доведела до відома членів ЛРУ та, відповідно до частини 2 ст.14 Закону України «Про громадські обїєднання» (в редакції від 26 травня 2015 року, що діяла на час приняття змін до статуту), де вказано, що громадське об’єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа громадського об’єднання про зміни до статуту громадського об’єднання, не повідомили про вказані зміни в статуті й не зареєстровала їх відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про громадські обїєднання» (в редакції від 26 травня 2015 року, що діяла на час приняття змін до статуту), ч.4 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»(в редакції від 05 жовтня 2016 року, що діє на цей час) та підпункту 2 п.7 Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. №1212.

Відповідно до частини четвертої статті 89 Цивільного кодексу України, зміни до установчих документів юридичної особи, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

Ці ж порушення під час скликання конференції також призвели до наявності відсутності кворуму під час проведення конференції.

Так, на конференції від 29-30 серпня 2015 року відповідно до протоколу №1-15 були присутні:

 

З відеозапису (файл «Кировоград 29-08-2015 1» в додатках) вбачається, що на конференції присутні 30-ть представників від обласних відділень ЛРУ і 10 делегатів від комітетів, президент, віце-президенти…(15 хвилин 40 секунд з початку відеозапису)

На 17 хвилині 00 секунд з початку відеозапису називаються областні відділення делегати від яких присутні на конференції – Житомирське обласне відділення, Полтавське обласне відділення, Миколаївське обласне відділення, Одеське обласне відділення, Донецьке обласне відділення, Чернігівське обласне відділення, Київське обласне відділення, Хмельницьке обласне відділення, Київське міське відділення, Черкаське обласне відділення, Вінницьке обласне відділення, Луганське обласне відділення, Кіровоградське обласне відділення, Дніпропетровське обласне відділення.

О 25 хвилині 30 секунд з початку відеозапису Грищенко В.В. зазначає, що він приймає участь в конференції як президент ЛРУ і каже, що його повноваження спливуть тільки після обрання цією конференцією нового президента.

На відеозавпису починаючи з 36 хвилини 20 секунд представник мандатної комиссия оголошує, що на конференції присутньо 40 делегатов від 14 областей України– Житомирське обласне відділення, Полтавське обласне відділення, Миколаївське обласне відділення, Одеське обласне відділення, Донецьке обласне відділення, Чернігівське обласне відділення, Київське обласне відділення, Хмельницьке обласне відділення, Київське міське відділення, Черкаське обласне відділення, Вінницьке обласне відділення, Луганське обласне відділення, Кіровоградське обласне відділення, Дніпропетровське обласне відділення. Видають мандати делегатам конференції: мандат №1 Василевський, мандат №2 Радул Володимир, Кіровоград, наступний — Будулатій, Яровенко Сергій, такі Кобилко (Андрій, UT4ZG) і Турбель (Юрій, UR5ZEL), Бех Валентина Миколаївна №9, Джалій Віталій, Педько Сергій, Попков Юрій, Павлов, Завертайло, Шпак, Бондаревський, Тимошенко, Яровий Андрій, Харитончук Вітя, Олександр Валебний, Грачов Сергій, Чекеріс, Голованев, Аврунов, Козаченко, Олійник, Грищенко, Будулатій (отримує мандат вдруге), Головня (за нього мандат отримує Кобилко,), Радул (отримує мандат вдруге) , Яровенко (отримав мандат вдруге), QSL- бюро Валентина Миколаївна (отримує мандат вдруге). Роздано 40 мандатів. З залу зазначають, що голова УКХ комітету Горець Ю. UT5EL не зміг приїхати, а голова КХ комітету — Лаврека дав доручення на Турбель (Турбель отримує мандат вдруге), Горець викреслили — роздано 41 мандат.

Ці ж обставини підтверджується і стенограмою конференції від 29-30 серпня 2015 року http://www.uarl.com.ua/2015-files/UT8NV_stenograma_kirovograd.htm (додається) де вказано те ж саме що ми чуємо при перегляді відео:

«Губенко: А мандатна комісія зараз перевірить. Попередньо 30 делегатів від 14 областей, 10 — делегатів від комітетів, Президент, віце-президенти, голови комітетів, ревізійна комісія. Я передаю цей список (передає документи комусь в зал, там окремо за столиком сидить група, імовірно Ревкомісію). Тут довіреності і рішення зборів.

Час від початку запису 16 хвилин.

Голос із залу: А чому ви не перерахували області?

Губенко: Мандатна комісія, Козаченко зачитував. Мандатна комісія, якщо є питання, то області (перераховує) Житомир, Полтава, Миколаївська, Одеська, Донецьк, Чернігів, Київська, Хмельницька, Вінниця, Луганськ, Черкаси, Дніпро, Кіровоград, Київ.

Час від початку запису 36 хвилин.

Губенко: Мандатна комісія, будь ласка.

Майборода: Мандатна комісія в складі трьох чоловік Гай, Василенко, Майборода обрали головою мандатної комісії Василенко, секретарем — Гай. Це перший протокол. Протокол номер два. Голова Василенко, секретар Гай, Майборода слухали про встановлення повноважень делегатів звітно-виборної конференции ЛРУ. Вірішили

На звітно-виборча конференцію прибуло 40 делегатів, Які представляються 14 областей ЛРУ. Області, я вам можу зачитати, які присутні: Київська область, Кіровоградська, Миколаївська, Житомирська, Полтавська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Вінницька, Черкаська, Чернігівська, Хмельницька, місто Київ.

Грищенко: Сергій, напевно, поправка в протоколі — Позачергове.

Майборода: Зараз підправимо. Прошу отримати мандати. Підходьте: Мандат №1 Василевський, мандат №2 Радул Володимир, Кіровоград, наступний — Будулатій, Яровенко Сергій, такі Кобилко (Андрій, UT4ZG) і Турбель (Юрій, UR5ZEL), Бех Валентина Миколаївна №9, Рожевий(Джалій) Віталій, Квітко(Педько) (? — прізвище не дуже розбірлива) Сергій, Попков Юрій, Павлов, далі Завертайло, Шпак, Бондаревський, Тимошенко, Яровий Андрій (Луганськ, мандат отримує Губенко, свій мандат він мабуть отримав раніше), Харитончук Вітя (Губенко називає позивний UW2ZL, це Олександр Валебний, він підходить і отримує мандат), Грачов Сергій, Чекеріс, Голованев, Аврунов, Козаченко, Олійник, Грищенко, Будулатій (отримує мандат вдруге), Головня (замість його мандат отримує Кобилко, волосся зав’язані хвостом), Радул (отримує мандат вдруге) , Яровенко (отримав мандат вдруге), QSL- бюро Валентина Миколаївна (отримує мандат вдруге). Роздано 40 мандатів. Є питання до мандатної комісії?

Голос із залу: УКВ комітет UT5EL — не зміг приїхати, по роботі.

Майборода: КВ комітет — Лаврека дав доручення на Турбель (Турбель отримує мандат вдруге), Горець викреслили — вийшло 41 чоловік…»

Таким чином, не зважаючи на те, що 30 травня 2015 року президентом обрано Самарцева Б.Б. и Грищенко В.В. вже на час проведення конференції від 20-30 серпня 2015 року не був президентом ЛРУ при наймні з 30 травня 2015 року, а з урахуванням нелегітимності Конференції від 6-7 вересня 2014 року в Затоці, рішення якої на конференції від 30 травня 2015 року скасувані, він перестав бути президентом ЛРУ ще 9 грудня 2014 року коли сплив дворічний термін на який його обрали у 2012 році відповідно до п. 5.9 Статуту ЛРУ, в якому вказано, що конференцiя ЛРУ обирає президента, першого вiце-президента та вiце-президентiв, голiв комiтетiв та комiсiй ЛРУ, Раду ЛРУ, ревiзiйну комiсiю строком на два роки.

Так само, через переобрання кєрівних органів ЛРУ конференцією ЛРУ від 30 травня 2015 року та скасування цією конференцією рішень конференції від 6-7 вересня 2014 року, втратили свої повноваження і не мали статусу делегата конференції за посадою, а відповідно і права голосу на конференції від 29-30 серпня 2015 року, обрані на конференції від 6-7 вересня 2014 року головою комітету по роботі з ветеранами Радул В.П., віце-президентом Будулатій С.С., головою технічного комітету Яровенко С.В., членом ревізійной комісії Кобилко А.В., головою ревізійной комісії Турбель Ю.Ю., начальником QSL-бюро Бех В.М., віце-президентом Гай С.Г., головою КХ-комітету Лаврека М.М., головою ARDF-комітету Іванчіхін М.О., які самі чи через представників приймали участь в конференції від 29-30 серпня 2015 року.

Також з 9 грудня 2014 року не мали приймати участь в конференції і права голосу на ній, через сплив дворічного строку повноважень встановлених п.5.9 Статуту ЛРУ, і посадові особи ЛРУ обрані на конфереції від 9 грудня 2012 року

З огляду на наведене, з 41 голосу, які ухвалювали рішення конференції від 29-30 серпня 2015 року, 10 голосів приймали участь в голосуванні в порушення п.5.8 Статуту ЛРУ, який передбачає, що статус делегата конференцiї ЛРУ отримують тільки члени Виконкому ЛРУ(до складу якого відповідно до п.5.12 Статуту ЛРУ В входять: президент ЛРУ, перший вiце-президент, вiце-президенти, секретар), голови комiтетiв та комiсiй ЛРУ, члени ревiзiйної комiсiї ЛРУ, керiвник бюро обмiну радiоаматорськими листiвками-пiдтвердженнями (QSL-бюро ЛРУ), керiвник офiцiйного друкованого органу ЛРУ, начальник ЦСТРК ТСО України, якщо вони не обранi делегатами вiд обласних (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь) вiддiлень ЛРУ, якими на час проведення конференції від 29-30 серпня 2015 року Грищенко В.В., Радул В.П., Будулатій С.С., Яровенко С.В., Кобилко А.В., Турбель Ю.Ю., Бех В.М., Гай С.Г., Лаврека М.М., Іванчіхін М.О не були, як і не були через сплив строку повноважень особи обрані на конференції 9 грудня 2012 року.

В той самий час, в конференції від 29-30 серпня 2015 року не приймали участь легітимні посадові особи ЛРУ, які мали право на участь в конференції і якості делегатів і мали право голосу на ній, але які не були навідь повідомлені про місце, час, порядок денний та регламент цієї конференції, а саме обрані на конференції ЛРУ від 30 травня 2015 року, та призначені рішенням Ради ЛРУ від 28 серпня 2015 року:

-презедент ГО ЛРУ – Самарцев Б.Б.;

-перший віце-президент – Ананьев О.В.;

-віце-президенти — Ребров С.;

— Давиденко Д.;

— Кияниця С.;

-голова КХ-комітету — Євтушенко О.;

-голова УКХ-комітету — Горець Ю.;

-голова спортивного комітету — Доскоч І.;

-голова молодіжного комітету — Маліновський Ю.;

-голова комітету ПРПВ — Помазов А.;

-голова колегії судів з радіоспорту — Ігнатов Г.;

-голова правового комітету — Гуртовий В.;

-голова дипломного комітету – Степаненко В.А.;

-члени ревізійної комісії — Гострий М.В.;

— Вотінов В.Г.;

— Буцан В.І.;

— Ступін А.А.;

— Семенюк О.Ф.;

-голова відокремленого підрозділу(далі ВП) ЛРУ в м. Павлоград Дніпропетровської області -Ченцов Петро Михайлович (UR5EIX);

-голова ВП ЛРУ в Житомирській області

-Мельник Анатолій Андрійович (UT2XQ);

-голова ВП ЛРУ в Херсонській області,

— Бала Олександр Володимирович (UT7GZ);

-голова ВП ЛРУ Миколаївській області,

-Дубінкін Андрій Ігорович (UT5ZA);

-голова ВП ЛРУ в Запорізькій області,

-Андріюк Віктор Михайлович (UR5QU);

-голова ВП ЛРУ в Одеській області,

-Когут Олександр Андрійович (UT4FA);

-голова ВП ЛРУ в Черкаській області,

-Жук Валерій Володимирович (UR5CN);

-голова ВП ЛРУ в Чернігівській області,

-Степаненко Володимир Антонович (UZ1RR);

-голова ВП ЛРУ в м. Кременчук Полтавської області,

-Ігнатов Георгій Сергійович (UT1HT);

-голова ВП ЛРУ в м. Дружківка Донецької області,

-Лозовський Борис Борисович (UY5IG).

-голова ВП ЛРУ в м. Димитров Донецької області,

-Шушко Олександр Миколайович (UX7IU);

-голова ВП ЛРУ в м. Красноармійськ Донецької області,

-Железняк Микола Григорович (UT4IV);

-голова ВП ЛРУ в м. Горлівка-1 Донецької області,

-Бондаренко Сергій Степанович (US3IZ);

-голова ВП ЛРУ в м. Краматорськ Донецької області,

-Новицький Володимир Михайлович (US7IO);

-голова ВП ЛРУ в м. Макіївка Донецької області,

-Кузнецов Володимир Петрович (UT3IK);

-голова ВП ЛРУ в м. Горлівка-2 Донецької області,

-Мельничук Віталій Юрієвич (UT3IW).

Тобто ні однієї посадової особи з легітимних керівних оганів ГО ЛРУ на конференцію від 29-30 серпня 2015 року запрошено не було і ні одна з перелічених легітимних осіб керівних органів ЛРУ присутня на ній не була.

 

З тих 31 голосу що залишились після виключення голосів нелегітимних через втрату посад в ЛРУ делегатів, ще не мали право приймати участь у конференції та голосувати ні як голови Рад обласних віддідень, ні як делегати осередків чи відокремлених підрозділів, присутні на конференції від 29-30 серпня 2015 року представники Кіровоградської області, Хмельницької області та Дніпропетровської області, оскільки їх осередки не були легалізовані у встановленому законом порядку, а тому, відповідно до ч.9 ст.9 Закону України «Про громадські об’єднання» положеннями якої дії від імені незареєстрованого громадського об’єднання або громадського об’єднання, повідомлення якого не прийнято в установленому цим Законом порядку, крім дій, пов’язаних з реєстрацією такого об’єднання або повідомленням про його утворення, забороняються, а ст.186-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за такі дії передбачена відповідальність, а саме за керівництво об’єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само за участь у діяльності таких об’єднань.

Виходячи з цього, в конференції від 29-30 серпня 2015 року не мали права приймати участь ні як голови Рад, ні як делегати та не мали права голосу представники нелегалізованих обласних відділень:

-Кіровоградської області -Радул В.П.,

-Будулатій С.С.;

-Дніпропетровської області — Грачов С.І.(UR5EDX),

-Завертайло П.М.(UT4EO);

-Аврунов О.М.(US5EY)

-Голованьов Олексій Миколайович(UT6EN), вказаний в протоколі Конференції від 29-30 серпня 2015 року №1-15 як ГОЛОВАЧОВ Олексій Миколайович,

-Горець Ю.П.(UT5EL)

-Шпак Сергій Іванович(UV5EVJ)

— Бондаревський Роман Анатолійович(UV5EUK)

-Хмельницької області -Олейник А.В. (UR7TV)

До того ж до складу лічильної комісії Конференції були обрані нелегітимні Радул В.П. та Будулатій С.С. в зв’язку з чим визнати роботу лічильної комісії чинною не вважається за можливе.

Таким чином з тих 31 голосу, що залишились, треба відняти ще 10(десять) мандатів у вказаних вище осіб, які не мали право голосу, після чого залишиться 21 (ДВАДЦЯТЬ ОДИН) голос.

 

Згідно п.5.9 Статуту ЛРУ, вiд кожного обласного (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь) вiддiлення ЛРУ одним делегатом є голова (президент) обласного (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь) вiддiлення ЛРУ.

 

Погоржельський В.Л. обраний головою Ради Донецького обласного відділення ЛРУ на загальних зборах 01 грудня 2012 року:

 

 

Відповідно до п.5.8 Статуту Донецького обласного відділення ЛРУ(додається) загальні збори обирають слад Ради Донецького обласного відділення ЛРУ, в тому числі голову Ради, строком на два роки:

 

Після 1 грудня 2012 року загальних зборів Донецького обласного відділення ЛРУ не проводилось, а тому повноваження Погоржельського В.Л. як голови Ради Донецького обласного відділення ЛРУ сплили 1 грудня 2014 року, а тому він не міг відповідно до п.5.9 Статуту ЛРУ, приймати участь у конференції від 29-30 грудня 2015 року як голова обласного відділення, не мав права голосу на цій конференції і не міг представляти на конференції Донецьке обласне відділення ЛРУ як голова цьго відділення.

Відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ, делегати вiд обласних (АР Крим, м.м. Київ та Севастополь) вiддiлень обираються на загальних зборах (конференцiях) згiдно встановленої норми представництва.

Делегати ж від Донецького обласного віддідення ЛРУ обрані не на загальних зборах обласного відділення, а Радою Донецького обласного віддідення ЛРУ:

Рада Донецького обласного відділення ЛРУ обрана строком на два роки загальними зборами Донецого обласного відділення ЛРУ від 01 грудня 2012 року і повноваження її сплили відповідно до п.5.8 Статуту Донецького обласного відділення ЛРУ 01 грудня 2014 року через те що з 01 грудня 2012 року по теперішній час загальних зборів Донецьке обласне відділення ЛРУ не проводило і Раду не переобирало.

Що стосується самочинного продовження самою Радою самій собі повноважень Ради Донецького обласного відділеня

http://radon.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5248:doo&catid=38:clubsinfo&Itemid=60

 

https://web.archive.org/web/20141218122855/http://doolru.org.ua/

то це продовження повноважень Ради Донецького обласного відділення ЛРУ знаходиться за межами повноважень Ради Донецького обласного відділення ЛРУ, оскільки пунктом 5.8 Статуту Донецького обласного відділення ЛРУ ці повноваження є виключною компетенцією загальних зборів, бо вказаним пунктом Статуту ДОО встановлено, що слад Ради Донецького обласного відділення ЛРУ, в тому числі голову Ради, обирають саме загальні збори Донецького обласного відділення ЛРУ і на строк не більше ніж два роки.

Більш того вони продовжили собі повноваження задовго до того як її строк сплив.

Відповідно до п.5.10 Статуту Донецького обласного відділення ЛРУ, засідання Ради ДОВ ЛРУ є правомочним, якщо в їх роботі приймає участь більше половини членів Ради.

Як видно з протоколу заідання Ради від 16 жовтня 2014 року засіданні Ради Донецького обласного відділення ЛРУ від 16 жовтня 2014 року з 12 членів Ради обраних на загальних зборах 01 грудня 2012 року приймало участь 5(п’ять) членів Ради, а саме:

1.голова Ради Погоржельский В.Л. UT1IR;

2.голова КВ комитет — UT8IO — Овчаренко М.;

3.голова суддівського комітету – UX1IL — Морозов К.;

4.начальник QSL бюро — UR5IFP – Охмушa А.;

5.голова молодіжного комітету – US7IO — Новицький В..

Відсутні на засіданні Ради Донецького обласного відділення ЛРУ від 16 жовтня 2014 року були члени Ради:

1.голова УКХ комітету — US6IF — Маркєєв Д.;

2.ARDF комитет – Іванько;

3.ARDF комитет – Зеленський;

4.Дипломний комітет – UT5IH Пежов В.;

5.Дипломный комітет – UX8IR Сорокін В.;

6.Комітет ветеранів – US1IY — Віктор Миколайович Дрожжин http://www.uarl.com.ua/UkrCallBook/Main.php?Lang=ukr&calls=US1IY ;

7. Комітет ветеранів – UT5IZ — Садлов А.М..

 

В той же час в роботі Ради та голосуванні відповідно до протоколу від 16 жовтня 2014 року приймали участь UR8IN Поспєлов С., US1ITU Тополя, і якийсь Рогожин, які членами Ради загальними зборами не обирались і відповідно не мали ніяких повноважень.

Таким чином, крім того, що на засіданні Ради вирішене зазначене питання не віднесене до компетенції Ради, та й ще це питання вирішене без наявності встановленого кворуму Ради Донецького обласного відділення ЛРУ, що робить всі рішення Ради Донецького обласного відділення ЛРУ від 16 жовтня 2014 року неправомочними.

З огляду на наведене делегатами на позачерговій конференції від 29-30 серпня 2015 року не могли бути:

1.Тимошенко А. – UT4IS

2.Овчаренко М. – UT8IO

3.Пожидаєв М.Г. – UY8IZ

4.Морозов К. – UX1IL

5.Погоржельский В. – UT1IR

і, відповідно, Донецьке обласне відділення ЛРУ 29-30 серпня 2015 року ніким не було представлене на позачерговій конференції.

Більш того, Погоржельський В. ніяким чином не міг приймати участь у роботі Конференції ГО ЛРУ в Кропивницькому чи в Києві оскільки на сайті «Миротворець» він зазначений як особа що є посібником терористів і він невиєздний з ДНР

https://myrotvorets.center/criminal/pogorzhelskij-vadim-leonidovich/

Але не зважаючи на це, нелегітимне угруповання очолюване Погоржельским В. під назвою Рада відділення Донецької народної республіки ГО ЛРУ, і він сам усіляко підтримується ГО ЛРУ, і саме особисто його повноваження в антистатутний спосіб незаконно продожуються нікчемними правочинами ГО ЛРУ

Нікчемними є усілякі спроби продожити повноваження окрім того способу який передбачено статутними документами, а оскільки, як ця Рада так і сам Погоржельський В. були обрані лише на два роки на загальних зборах Донецького обласного відділення ЛРУ від 01 декабря 2012 года та більше загальних зборів Донецкого обласного відділення через відомі події не проводилось до цього часу, то повноваження, які сплили 01.12.2014 року можуть бути подовжені тільки загальними зборами Донецького обласного відділення ГО ЛРУ:

С Т А Т У Т

ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

ЛІГИ РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ

5.5 Вищим керівним органом ДОВ ЛРУ є загальні ЗБОРИ (КОНФЕРЕНЦІЯ) його членів, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

5.6. Загальні збори (конференція) обирають керівні органи ДОВ ЛРУ терміном на два роки.

5.8 Конференція Донецького обласного відділення ЛРУ:

обирає голову, двох заступників голови, скарбника, голів комітетів та комісій ДОВ ЛРУ, Раду ДОВ ЛРУ, ревізійну комісію строком на два роки.

http://www.uarl.org.ua/files/stories2016/protokol-rada-3-16.pdf

http://www.uarl.org.ua/index.php/dokumenti/dokumenti-radi-lru/59-protokol-zasidannya-radi-gromadskoji-organizatsiji-liga-radioamatoriv-ukrajini-3-16-vid-11-kvitnya-2016-r

Тобто, з тих 21 голосу, що залишилися після виключення делегатів, які через переобрання на конференції 30 травня 2015 року втратили свої повноваження і за посадою не могли бути делегатами, а також після виключення представників нелегітимних обласних відділень, треба виключити з делегатів ще 5(п’ять) осіб, які не мали повноважень делегата та права голосу на конференції від 29-30 серпня 2015 року Тимошенка А. UT4IS, Овчаренка М. UT8IO, Пожидаєва М.Г. UY8IZ, Морозова К. UX1IL, Погоржельского В. UT1IR, голову Ради відділення Донецької народної республіки ГО ЛРУ.

 

Таким чином залишається 16-ть поки що умовно легітимних делегатів які відповідно до абзацу 6 п.5.8 Статуту ГО ЛРУ, щоб Конференцiя ЛРУ була правомочною, повинні представляти не менше 2/3 делегатiв, якi представляють бiльшiсть обласних (АР Крим, м.м. Київ та Севастополь) вiддiлень ЛРУ.

З них, Миколаївське обласне відділення ЛРУ представляли начебто легітимні делегати цього відділення, а саме: Губенко М.С.(UY0ZG), Яровенко С.В.(UW2ZM), Кобилко А.В.(UT4ZG), Турбель Ю.Ю.(UR5ZEL), Валебний О.Л. (UW3ZL), Боровський Микита Мирославович (UZ5ZU), Нестеров Євген Ігорович (UW5ZM),

Члени Одеського обласного відділення ЛРУ Лисенко Віталій Анатолійович(UX5CQ), Чекерис Павло Данилович(UT7FA), Грищенко В.В.(UT0FT), Павлов Ю.В.(UY0FF ), Сорокін А.М.(UT9FJ), Лаврека М.М.(UX0FF), Степанов Сергій Миколайович(UR5FEO) буцімто були на Конференції делегатами Одеського обласного відділення ЛРУ

Полтавське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 11.02.2011 р. №524) Джалий Віталій Іванович(UT2HC), Педько Сергей Михайлович (UX0HO) представляти не могли, ні як голова Ради цього відділення, ні як делегати, бо загальних зборів з обрання делегатів на Конференцію від 29-30 серпня 2015 року Полтавське обласне відділення ЛРУ не проводило.

На момент проведення Конференції ЛРУ від 29-30 серпня 2015 року легалізованою у встановленому законом порядку в Чернігівській області було таке громадське об’єднання, як Чернігівське обласне відділення ЛРУ (легалізація 01.04.2010 року №148), і Козаченко Олександр Давидович UT8RN може й був головою Ради Чернігівського обласного відділення ЛРУ, а Хорт Юрій Юрійович UR5ROY може й був обраний делегатом на Конференцію, це тільки припущення, яке потребує перевірки, однак якщо й були, то вони були двома делегатами які представляли всього одне обласне об’єднання ЛРУ, крім Миколаївського та Одеського відділень ЛРУ.

При цьому Майборода С.В.(UT5UGW), Василенко С.В.(UT3UA), Гай С.Г.(UT5UIA), Кулик Владимир Анатолійович(UZ5UA), Іванчихін Микола Олегович(UR8UA), Веліканов Микола Васильович (UT1UC) не є і не були, ні членами Київського міського радіоклубу, ні членами Київського обласного відділення ЛРУ, а тому не могли бути обрані делегатами на Конференції від зазначених відділень ЛРУ.

Також Яровий Андрій Вікторович(UR3MP), що мешкав в Перевальську, Луганської області, який з 2014 року знаходиться під контролем ЛНР, не міг представляти Луганську обласну радіоаматорську спілку (ЄДРПОУ №24851079, реєстрація 01.10.1997 р. №271) і представляти це обласне відділення як голова Ради чи як делегат, бо керівником Луганської обласної радіоаматорської спілки був і є відповідно до реєстру http://rgo.informjust.ua Купершмидт Йосип Шиянович, а загальні збори з обрання делегатів на Конференцію ЛРУ від 29-30 серпня 2015 року не проводились через розташування громадської організації в м.Луганськ, вул.Оборонна ,24, та відомі події.

Харитончук Віктор Іванович(UT4NW) не міг представляти громадську організацію «Вінницьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України» (повідомлення про легалізацію 13.06.2012 р. №308), ні як голова Ради, ні як делегат, оскільки головою Ради не був на 29-30 серпня 2015 року і загальних зборів по обранню делегатів на Конференцію ЛРУ від 29-30 серпня 2015 року Полтавське обласне відділення ЛРУ не проводило, а вже після проведення цієї Конференції він став керівником відокремленого підрозділу Вінницьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України, що підтверджується реєстром громадських об’єднань http://rgo.informjust.ua/home/refunioncelllst/ZsGYHnY5qjZrxzAOkpc29g==

Бех В.М.(UT5XA) безпідставно приймаючи участь в роботі цієї Конференції в якості члена Виконкома ЛРУ за посадою начальника QSL-бюро ЛРУ, яку вона не займала, оскільки 25 серпня 2015 року Радою ЛРУ призначено іншого начальника QSL-бюро ЛРУ, не могла представляти Житомирське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 02.12.1993 р. №63) оскільки немає ніяких відомостей про проведення загальних зборів Житомирського обласного відділення та обрання Бех В.М. делегатом на Конференцію від цього відділення.

Черкаський міський радіоклуб (ЧМРК) (ЄДРПОУ №39965480, державна реєстрація 28.04.1993 р. №2) взагалі не відомо хто представляв.

Приймаючи до уваги те, що такі відокремлені підрозділи ГО ЛРУ, як:

-Київське міське відділення ЛРУ,

-Кіровоградське обласне відділення ЛРУ,

-Дніпропетровське обласне відділення ЛРУ,

-Черкаське обласне відділення ЛРУ,

-Луганське обласне відділення ЛРУ,

-Хмельницьке обласне відділення ЛРУ,

-Вінницьке обласне відділення ЛРУ

створені вже після проведення позачергової Конференції від 29-30 серпня 2015 року нелегітимними керівними органами ЛРУ, обраними недійсними рішеннями позачергової Конференції ЛРУ від 29-30 серпня 2015 року, неправомірно зареєстровані в реєстрі громадських об’єднань тільки 07 грудня 2015 року, то представляти 23 січня 2016 року на Конференції ЛРУ не могли:

1.Київське міське відділення ЛРУ:

Майборода С.В.(UT5UGW),

Василенко С.В.(UT3UA),

Гай С.Г.(UT5UIA),

Кулик Владимир Анатолійович(UZ5UA),

Іванчихін Микола Олегович(UR8UA),

Веліканов Микола Васильович (UT1UC)

2.Кіровоградське обласне відділення ЛРУ:

-Радул В.П.(US0VR),

-Будулатій С.С.(UY9VY);

 

3.Дніпропетровське обласне відділення ЛРУ:

-Грачов С.І.(UR5EDX),

-Завертайло П.М.(UT4EO);

-Аврунов О.М.(US5EY)

-Голованьов Олексій Миколайович(UT6EN), вказаний в протоколі Конференції від 29-30 серпня 2015 року №1-15 як ГОЛОВАЧОВ Олексій Миколайович,

-Горець Ю.П.(UT5EL)

-Шпак Сергій Іванович(UV5EVJ)

-Бондаревський Роман Анатолійович(UV5EUK);

4.Черкаське обласне відділення ЛРУ:

— Чекерис Павло Данилович(UT7FA) – член Одеського обласного відділення ЛРУ;

5.Луганське обласне відділення ЛРУ:

-Яровий Андрій Вікторович(UR3MP)

6.Хмельницьке обласне відділення ЛРУ:

-Олейник А.В. (UR7TV);

7.Вінницьке обласне відділення ЛРУ:

-Харитончук Віктор Іванович(UT4NW),

тобто представляти ті обласні відділення , яких ще не було.

До того ж слід зауважити, що відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ, статус делегата конференцiї ЛРУ отримують члени Виконкому ЛРУ, голови комiтетiв та комiсiй ЛРУ, члени ревiзiйної комiсiї ЛРУ, керiвник бюро обмiну радiоаматорськими листiвками-пiдтвердженнями (QSL-бюро ЛРУ), керiвник офiцiйного друкованого органу ЛРУ, начальник ЦСТРК ТСО України, тільки якщо вони не обранi делегатами вiд обласних (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь) вiддiлень ЛРУ.

Таким чином:

Київське обласне відділення Ліги радіоаматорів України(легалізація 13.12.2012 року №284),

Київський міський радіоклуб (повідомлення про легалізацію 29.11.2012 р. №3-47-2012),

Луганська обласна радіоаматорська спілка (реєстрація 01.10.1997 р. №271),

Житомирське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 02.12.1993 р. №63),

Вінницьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України,

Полтавське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 11.02.2011 р. №524)

начебто делегати яких були присутні на конференції, фактично не були представлені жодним делегатом, ні в особі голів Рад, ні обраними на загальних зборах делегатами.

На Конференції 29-30 серпня 2015 року 18-ть обласних відділень ЛРУ, тобто більшість обласних відділень, не були представлені не то шо 2/3 делегатів більшості таких відділень відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ, а навіть жодним делегатом цієї більшості відділень, а саме:

-Київське обласне відділення Ліги радіоаматорів України(легалізація 13.12.2012 року №284);

-Київський міський радіоклуб (повідомлення про легалізацію 29.11.2012 р. №3-47-2012); -Луганська обласна радіоаматорська спілка (реєстрація 01.10.1997 р. №271);

-Житомирське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 02.12.1993 р. №63);

-Вінницьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України (легалізацію 13.06.2012 р. №308);

-Донецьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 17.02.2011 р. №1419);

-Чернівецька обласна ліга радіоаматорів «Буковина» (реєстрація 05.04.1993 р. №34);

-Рівненське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 09.06.1997 р. №106);

-Ліга радіоаматорів Волині (реєстрація 04.11.1994 р. №65);

-Запорізьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 11.03.1996 р. №82);

-Львівське відділення Ліги радіоаматорів України «Львівський клуб короткохвильовиків» (реєстрація 01.04.1993 р. №3);

-Харківське обласне товариство радіолюбителів (реєстрація 19.11.1992 р. №82);

-Івано-Франківський Клуб радіоаматорів «Прикарпаття» (реєстрація 11.03.1994 р. №43);

-Закарпатська обласна громадська організація «Федерація радіоспорту» (реєстрація 27.04.2007 р. №1)

-Тернопільська міська організація «Тернопільський аматорський радіоклуб» (повідомлення про легалізацію 06.02.2013 р.);

-Сумське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (легалізацію 11.04.2005 р. №84);

-Полтавське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 11.02.2011 р. №524);

-Черкаський міський радіоклуб (ЧМРК) (ЄДРПОУ №39965480, державна реєстрація 28.04.1993 р. №2)

та 16-ть відокремлених підрозділів ГО ЛРУ.

Фактично ж 29-30 серпня 2015 року не більше начебто легітимних 16-ти делегатів представляли не більше 3(трьох) обласних відділень ЛРУ.

При цьому, 7(сім) членів Миколаївського обласного відділення ЛРУ, а саме:

Губенко М.С.(UY0ZG),

Яровенко С.В.(UW2ZM),

Кобилко А.В.(UT4ZG),

Турбель Ю.Ю.(UR5ZEL),

Валебний О.Л. (UW3ZL),

Боровський Микита Мирославович (UZ5ZU),

Нестеров Євген Ігорович (UW5ZM) начебто представляли делегатів цього відділення,

Однак слід зауважити, що за нормою представництва відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ, за положеннями якого, делегати вiд обласних (АР Крим, м.м. Київ та Севастополь) вiддiлень обираються на загальних зборах (конференцiях) згiдно встановленої норми представництва, яка встановлена рішення позачергової Конференції ЛРУ від 30 травня 2015 року (п.2.11 протоколу) для обласних відділень з кількістю членів до 50 – один делегат, від 51 до 100 членів – два делегата, від 101 до 150 членів – три делегата, від 151 до 200 членів – три делегата, від 201 до 250 членів – чотири делегата, Миколаївське обласне відділення ЛРУ з чисельністю 160 членів мало право на участь в роботі конференції не більше 3(трьох) делегатів не враховуючи голову Ради(Губенко М.С.-UY0ZG).

Тобто 29-30 серпня 2015 року в роботі так званої Конференції ЛРУ в Кропивницькому(Кировограді) приймали участь 3(три) зайвих, нелегітимних делегата від Миколаївського обласного відділення ЛРУ.

Таким же чином 7(сім) членів Одеського обласного відділення ЛРУ:

Лисенко Віталій Анатолійович(UX5CQ),

Чекерис Павло Данилович(UT7FA),

Грищенко В.В.(UT0FT),

Павлов Ю.В.(UY0FF), https://myrotvorets.center/criminal/pavlov-yurij-vladimirovich/

Сорокін А.М.(UT9FJ),

Лаврека М.М.(UX0FF),

Степанов Сергій Миколайович(UR5FEO) буцімто всі були делегатами Одеського обласного відділення ЛРУ, однак за вказаною нормою представництва, при чисельності Одеського обласного відділення ЛРУ в 65 членів мало право на участь в роботі конференції не більше 2(двох) делегатів не враховуючи голову Ради.

Тобто 29-30 серпня 2015 року в роботі так званої Конференції ЛРУ в Кропивницькому(Кировограді) приймали участь 4(чотири) зайвих, нелегітимних делегата від Одеського обласного відділення ЛРУ.

З огляду на викладене очевидно, що з 16-ти буцімто легітимних делегатів троє з них від Миколаївського відділення ЛРУ і четверо від Одеського відділення ЛРУ приймали в роботі Конференції ЛРУ від 29-30 серпня 2015 року зовсім безпідставно, а тому відносно легітимно в роботі Конференції приймало участь тільки (16 – [3 + 4] =) 9(дев’ять) делегатів від всіх легітимних обласних відділень ЛРУ.

Таким чином зазначені 9(дев’ять) умовно легітимних делегатів від 3(трьох) обласних відділень ЛРУ ніяким чином не представляли 2/3 кількості депутатів від більшості всіх легітимних обласних відділень ЛРУ, з яких значно більше половини (18-ть з 21-го) взагалі не було представлено на Конференції 29-30 серпня 2015 року в м. Кропивницькому(Кіровограді), і відповідно вони не могли 29-30 серпня 2015 року складати кворум Конференції ЛРУ.

Тим паче ці 9(дев’ять) умовно легітимних делегатів не могли приймати рішення по питаннях внесення змін та доповнень до Статуту ЛРУ.

Якщо враховувати кількість членів меншу за 50 членів в кожному обласному відділенні і виходити с норми представництва відповідно до вимог п.5.8 Статуту ЛРУ встановленої рішеннями позачергової конференції ЛРУ від 30 травня 2015 року, то і в цьому випадку кількість делегатів повинна бути значно більшою ніж 9(дев’ять) делегатів, які начебто представляли на Конференції 29-30 серпня 2015 року 2/3 делегатів від 21 легітимного відділення ЛРУ та 16-ти відокремлених підрозділів, і повинна сягати тільки від обласних відділень не менше (21 : 3 х 2 =) 14-ти делегатів без врахування голів Рад.

Але більшість обласних відділень нараховувала кількість членів ЛРУ значно більшу ніж 50 і від них мали обиратися по декілька делегатів.

Зокрема, не представлено, як зазначалося, 5(п’ять) делегатів від Донецького обласного відділення ЛРУ, які не мали легітимних повноважень делегата та права голосу на конференції від 29-30 серпня 2015 року, а саме Тимошенко А.(UT4IS), Овчаренко М.(UT8IO), Пожидаєв М.Г.(UY8IZ), Морозов К.(UX1IL), Погоржельский В.(UT1IR).

Принаймні, при кількості членів ЛРУ в 1500 чоловік, яку декларує ГО ЛРУ, щоб Конференція ЛРУ була правомочною, відповідно до абзацу 6 п.5.8 Статуту ГО ЛРУ, тобто не меншою 2/3 делегатів, якi представляють більшість обласних (АР Крим, м.м. Київ та Севастополь) відділень ЛРУ, чисельність депутатів повинна бути не менше 50-ти без врахування голів Рад обласних відділень, керівників відокремлених підрозділів та членів Виконкому ЛРУ, які є делегатами за посадою.

 

В той же час 29-30 серпня 2015 року в роботі Конференції приймало участь в кращому випадку не більше 9-ти легітимних делегатів від обласних відділень ЛРУ.

На підставі викладеного очевидно, що через те, що в порушення п.5.8 Статуту ЛРУ 29-30 серпня 2015 року в роботі Конференції приймало участь менше 2/3 делегатiв, якi б мали представляюти бiльшiсть обласних (АР Крим, м.м. Київ та Севастополь) вiддiлень ЛРУ Конференцiя ЛРУ в Кропивницькому (Кіровограді) від 29-30 серпня 2015 року є не правомочною, а її рішення є недійсними через те, що прийняті у відчутність необхідного кворуму, порушення вимог закону та установчих документів під час скликання та проведення конференції ЛРУ від 29-30 серпня 2015 року, порушеня права членів ЛРУ, в тому числі і мої, і в тому числі не тільки як члена і навіть почесного члена ЛРУ, а й ще як голови Ради Харківського обласного товариства радіолюбителів (реєстрація 19.11.1992 року №82), передбачені п.п.4.4, 5.8 Статуту ГО ЛРУ, в яких вказано, що члени ЛРУ мають право приймати участь в діяльності ЛРУ, обирати та бути обраним до керiвних органiв ЛРУ, вносити пропозицiї по всiх питаннях дiяльностi структурних пiдроздiлiв та ЛРУ в цiлому, отримувати iнформацiю про дiяльнiсть ЛРУ, вiд кожного обласного (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь) вiддiлення ЛРУ одним делегатом є голова (президент) обласного (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь) вiддiлення ЛРУ.

Через наведені порушення я не міг скористатися своїми правами тому, що мене, як члена Ради ЛРУ, як і багатьох інших членів Ради ЛРУ не повідомили про засідання Ради ЛРУ і в порушення п.5.10 Статуту ЛРУ я і більшість легітимних членів Ради ЛРУ не приймали участь в Засіданні Ради, що скликала Конференцію в Кропивницькому(Кіровограді), і в порушення п.5.8 Статуту ЛРУ, ні більшості членів ЛРУ, ні більшості голів Рад обласних відділень не повідомили, ні час, ні місце проведення конференції, через що в переважній більшості обласних відділень не скликались загальні збори для обрання делегатів для участі в цій Конференції, не надана інформація про порядок денний конференції і про регламент роботи цієї конференції, не надана можливість ознайомитися з проектами документів які планувалось приймати на конференції і надати свої пропозиції щодо порядку денного конференції та документів поставлених на розгляд конференції. Зокрема не надано проекту змін до статуту ЛРУ, які прийняти на конференції, що унеможливлювало участь голів Рад і членів ЛРУ, через обраних ними делегатів, в роботі цієї Конференції.

Згідно ч.1 ст. 4 Закону України «Про громадські об’єднання» діяльність громадських об’єднань, дії яких спрямовані на посягання на права і свободи людини, забороняються.

2. Організатори та виконавці рейдерського захоплення громадської організації «Ліга радіоаматорів України», розуміючи всю нелегітимність позачергової Конференції ЛРУ від 29-30 серпня 2015 року та недійсність прийнятих при її проведенні рішень і всю протиправність своїх дій, для придання видимості законності неправомочним складом керівних органів ЛРУ приймають рішення про ліквідацію створених рішеннями Ради ЛРУ від 25 серпня 2015 року відокремлених підрозділів та про утворення нових відокремлених підрозділів на базі лояльних до них обласних угруповань в основному з тих, що діяли в порушення ч.9 ст.9 Закону України «Про громадські об’єднання», та схожих на ті, що діють в областях не лояльних рейдерам. Зокрема створюється друге Вінницьке обласне відділення ЛРУ.

З вказаною метою нелегітимним складом Ради ЛРУ 18 грудня 2015 року (протокол №4-15) приймається рішення про скликання ще однієї позачергової Конференції ЛРУ.

При цьому зазначається, що про дату, місце проведення, порядок денний та регламент роботи конференції делегати Конференції, що скликається повідомлені через адреси електронної пошти та газету «Голос України».

23 січня 2015 року у м. Києві знову буцімто проведена ще одна позачергова звітно – виборча Конференція громадської організації «Ліга радіоаматорів України» та начебто нею прийняті легітимні рішення:

про обрання(знову) Кириленка Анатолія Петровича (UT3UY) на посаду президента громадської організації «Ліга радіоаматорів України» терміном на 2(два) роки;

про обрання терміном на два роки першим віце-президентом Гай С.Г., віце-президентами — Будулатія С.С. та Заскалети Ю.А., головою КХ Комітету Сорокіна А.М., головою УКХ комітету Горець Ю.П., головою спортивного комітету Іванчіхіна М.О., головою молодіжного комітету Малиновського Ю.М., головою комітету по роботі з ветеранами та інвалідами Радул В.П., , головою технічного комітету Яровенко С.В. та про делегування повноважень з обрання голови колегії суддів з радіоспорту Чліянца Г.А., відповідальним за роботу QSL-бюро Гай С.Г.;

про обрання ревізійної комісії в складі Кобилко А.В., Залізняк О.А., Турбель Ю.Ю.;

про наведення Виконкомом порядку в структурі ЛРУ;

про прийняття до уваги звіту радника президента ЛРУ з фінансів;

про прийняття до уваги звіту президента ЛРУ Кириленка А.П.;

про затвердження рішення Ради ЛРУ від 18 грудня 2015 року(протокол №4-15) і виключення з членів ЛРУ Гострого М.В., Кияниці С.В., Пащенка В.І., Філіпова О.Є., Степаненка В.А., Ананьєва О.В., Доскоча І.М., Кривенького О.А., Зельдіна І.Л.;

про прийняття до уваги інформації відповідального за роботу QSL-бюро Гай С.Г.;

про прийняття до уваги інформації Веліканова М.В..

Вважаю, що рішення прийняті на позачерговій звітно-виборчій Конференції громадської організації «Ліга радіоаматорів України» від 23 січня 2015 року у м. Києві є незаконними та підлягають визнанню недійсними з таких підстав:

Пунктом 5.8 Статуту Ліги радіоаматорів України визначено, що вищим керівним органом Ліги радіоаматорів України є конференція Ліги радіоаматорів України, яка скликається не рідше одного разу на два роки. Норма представництва на наступну конференцію встановлюється поточною конференцією ЛРУ.

Від кожного обласного (АР Крим, м. Київ та м. Севастополь) відділення ЛРУ одним делегатом є голова (президент) обласного (АР Крим, м. Київ та м. Севастополь) відділення ЛРУ. Інші делегати від обласних (АР Крим, м. Київ та м. Севастополь) відділень обираються на загальних зборах (конференціях) згідно встановленої норми представництва.

При цьому, обов’язково повинно забезпечуватися представництво на конференції ЛРУ від кожної регіональної організації радіоаматорів, створеної в рамках обласного (АР Крим, м. Київ та м. Севастополь) відділення (якщо чисельність відповідає нормі представництва на конференції ЛРУ).

Статус делегата конференції ЛРУ отримують члени Виконкому ЛРУ, голови комітетів та комісій ЛРУ, члени ревізійної комісії ЛРУ, керівник бюро обміну радіоаматорськими листівками — підтвердженнями (QSL -бюро ЛРУ), керівник офіційного друкованого органу ЛРУ, начальник ЦСТРК ТСО України, якщо вони не обрані делегатами від обласних (АР Крим, м. Київ та м. Севастополь) відділень ЛРУ.

Конференція ЛРУ є правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше 2/3 делегатів, які представляють більшість обласних (АР Крим, м. Київ та м. Севастополь) відділень ЛРУ.

З протоколу позачерговій звітно-виборчій Конференції Громадської організації «Ліга радіоаматорів України» від 23 січня 2015 року у м. Києві №1-16 вбачається, що за даними протоколу мандатної комісії, затвердженого Конференцією, на конференції були присутні всього 20(двадцять) делегатів, які «мають довіреності ще від 25-ти делегатів позачергової Конференції» і в роботі цієї Конференції приймало участь особисто та через представника за довіреністю всього 45 начебто легітимних делегатів від 12 обласних відділень ЛРУ, які отримали 45 мандатів.

При цьому вказаними мандатами обласні відділення ЛРУ начебто були представлені наступним чином:

1.Миколаївське обласне відділення ЛРУ —

-Губенко М.С.(UY0ZG),

-Яровенко С.В.(UW2ZM),

-Кобилко А.В.(UT4ZG),

-Турбель Ю.Ю.(UR5ZEL),

-Нестеров Євген Ігорович (UW5ZM),

-Копачевський Владислав Анатолійович(UY2ZZ),

-Вікторовський Валерій Маркович(UR5ZLK).

2.Одеське обласне відділення ЛРУ —

-Чекерис Павло Данилович(UT7FA),

-Павлов Ю.В.(UY0FF),

-Сорокін А.М.(UT9FJ),

-Решетніков Сергій Васильович(UR5FJL).

3.Донецьке обласне відділення ЛРУ —

-Овчаренко Микола(UT8IO)

-Погоржельський В.(UT1IR)

-Охмуш Анатолій Федорович(UR5IFP)

-Морозов Костянтин Миколайович(UX1IL)

-Долгополов Миколай Костянтинович (UX8IX)

-Поспєлов Сергій Володимирович(UR8IN)

4.Київське міське та Київське обласне відділення ЛРУ:

-Гай С.Г.(UT5UIA),

-Іванчихін Микола Олегович(UR8UA),

-Захарченко Михаїл Семенович (US5UES)

-Заскалета Юрій Олексійович(UT7UW)

-Плоткін Андрій Юхимович(UT5URW)

-Радкевич Олександр Іванович(UX7UW)

-Кириленко Анатолій Петрович(UT3UY)

-Маліновський Юрій(UT5UO)

-Залізняк Олександр Анатолійович(UX7UU), вказаний в протоколі позачергової Конференції ЛРУ від 23 січня 2016 року №1-16, як «Зайзілі Олександр Анатолійович».

5.Дніпропетровське обласне відділення ЛРУ:

-Грачов С.І.(UR5EDX),

-Завертайло П.М.(UT4EO);

-Голованьов Олексій Миколайович(UT6EN),

-Шпак Сергій Іванович(UV5EVJ)

-Бондаревський Роман Анатолійович(UV5EUK)

6.Чернігівське обласне відділення ЛРУ —

-Козаченко Олександр Давидович(UT8RN)

-Петлюхов Микола Сергійович(UR5RT)

-Хорт Юрий Юрьевич(UR5ROY)

7.Черкаське обласне відділення ЛРУ-

-Білоус Микола Семенович(UR5CCC)

-Лисенко Віталій Анатолійович(UX5CQ),

-Бала Володимир Іванович(UR5CQU)

8.Луганське обласне відділення ЛРУ —

-Стороженко Анатолій Семенович(UR2ML)

-Яровий Андрій Вікторович(UR3MP)

9.Полтавське обласне відділення ЛРУ —

-Гарашко Сергій Михайлович(UX2HR)

-Педько Сергей Михайлович (UX0HO)

10.Кропивницьке(Кіровоградське) обласне відділення ЛРУ —

-Радул В.П.(US0VR),

-Будулатій С.С.(UY9VY);

11. Хмельницьке обласне відділення ЛРУ —

-Білан В’ячеслав Сергійович(US7TX)

12.Вінницьке обласне відділення ЛРУ —

-Харитончук Віктор Іванович(UT4NW)

13.Житомирське обласне відділення ЛРУ —

-Бех Валентина Миколаївна(UT5XA)

При цьому однак слід зауважити, що відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ, статус делегата конференцiї ЛРУ отримують члени Виконкому ЛРУ, голови комiтетiв та комiсiй ЛРУ, члени ревiзiйної комiсiї ЛРУ, керiвник бюро обмiну радiоаматорськими листiвками-пiдтвердженнями (QSL-бюро ЛРУ), керiвник офiцiйного друкованого органу ЛРУ, начальник ЦСТРК ТСО України, тільки якщо вони не обранi делегатами вiд обласних (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь) вiддiлень ЛРУ.

Тобто, Бех Валентина Миколаївна(UT5XA), яка 23 січня 2016 року позиціонувала себе на Конференції як делегат за посадою начальника QSL-бюро ЛРУ, на яку її обрано рішеннями позачергової Конференції від 29-30 серпня 2015 року, які, як вказано в першій частині позову, виявились недійсними, не могла представляти Житомирське обласне відділення ЛРУ і в той же самий час її повноваження як делегата за посадою начальника QSL-бюро ЛРУ теж були нелегітимними через недійсність рішень Конференції від 29-30 серпня 2015 року.

Таким же чином 23 січня 2016 року не могли представляти обласні відділення і не мали повноважень делегата і обрані недійсними рішеннями позачергової Конференції ЛРУ від 29-30 серпня 2015 року посадові особи, а саме:

-президент ЛРУ Кириленко А.П. (UT3UY);

-перший віце-президентом Гай С.Г.;

-віце-президенти — Будулатій С.С. та Заскалета Ю.А.;

-голова КХ Комітету Сорокін А.М.;

-голова спортивного комітету Іванчіхіна М.О.;

-голова молодіжного комітету Малиновський Ю.М.;

-голова комітету по роботі з ветеранами та інвалідами Радул В.П.;

-голова технічного комітету Яровенко С.В.;

-члени ревізійної комісії Кобилко А.В., Плоткін А.Є. та Турбель Ю.Ю..

 

Приймаючи до уваги те, що рішення позачергової Конференції ЛРУ від 29-30 серпня 2015 року з вказаних в першій частині позову підстав є недійсними, а ухвалені 30 травня 2015 року на позачерговій конференції ЛРУ рішення на момент проведення оскаржуваної конференцій від 23 січня 2016 року ні ким не оскаржувались і не визнавались недійсними, а тому на 23 січня 2016 року і до цього часу вони були і є чинними актами управління громадського об’єднання ГО ЛРУ.

Зміни в складі керівних органів ГО ЛРУ відповідно до рішень позачергової конференції ГО ЛРУ від 30 травня 2015 року внесені в реєстр громадських об’єднань та в реєстр юридичних осіб.

Рішеннями позачергової конференції ГО ЛРУ від 30 травня 2015 року були обрані:

-презедент ГО ЛРУ – Самарцев Б.Б.;

-перший віце-президент – Ананьев О.В.;

-віце-президенти — Ребров С.;

— Давиденко Д.;

— Кияниця С.;

-голова КХ-комітету — Євтушенко О.;

-голова УКХ-комітету — Горець Ю.;

-голова спортивного комітету — Доскоч І.;

-голова молодіжного комітету — Маліновський Ю.;

-голова комітету ПРПВ — Помазов А.;

-голова колегії судів з радіоспорту — Ігнатов Г.;

-голова правового комітету — Гуртовий В.;

-голова дипломного комітету – Степаненко В.А.;

-члени ревізійної комісії — Гострий М.В.;

— Вотінов В.Г.;

— Буцан В.І.;

— Ступін А.А.;

— Семенюк О.Ф.,

які відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ в зв’язку з обранням на вказані посади отримали статус делегата конференції ЛРУ, а також відповідно до п.5.9 Статуту ЛРУ стали членами Ради ЛРУ.

Крім того, на засіданні Ради громадської організації Ліга радіоаматорів України від 25-28 серпня 2015 року були обрані: секретар виконкому ЛРУ – Пащенко В.І., та начальник QSL-бюро – Процайло І.І., які теж відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ в зв’язку з обранням на вказані посади отримали статус делегата конференції ЛРУ, а також відповідно до п.5.9 Статуту ЛРУ стали членами Ради ЛРУ.

Також, рішенням Ради громадської організації Ліга радіоаматорів України від 25-28 серпня 2015 року створенні відокремлені підрозділи ЛРУ та призначені керівники цих відокремлених підрозділів, які теж відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ в зв’язку з обранням на вказані посади отримали статус делегата конференції ЛРУ, а також відповідно до п.5.9 Статуту ЛРУ стали членами Ради ЛРУ, як і інші керівники відокремлених підроздіоав ЛРУ.

Таким чином за рішеннями позачергової конференції ГО ЛРУ від 30 травня 2015 року та Ради ГО ЛРУ від 25-28 серпня 2015 року, відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ в зв’язку з обранням на відповідні посади отримали статус делегата конференції ЛРУ, а також відповідно до п.5.9 Статуту ЛРУ стали членами Ради ЛРУ наступні особи:

-презедент ГО ЛРУ – Самарцев Б.Б.;

-перший віце-президент – Ананьев О.В.;

-віце-президенти — Ребров С.;

— Давиденко Д.;

— Кияниця С.;

-голова КХ-комітету — Євтушенко О.;

-голова УКХ-комітету — Горець Ю.;

-голова спортивного комітету — Доскоч І.;

-голова молодіжного комітету — Маліновський Ю.;

-голова комітету ПРПВ — Помазов А.;

-голова колегії судів з радіоспорту — Ігнатов Г.;

-голова правового комітету — Гуртовий В.;

-голова дипломного комітету – Степаненко В.А.;

-члени ревізійної комісії — Гострий М.В.;

— Вотінов В.Г.;

— Буцан В.І.;

— Ступін А.А.;

— Семенюк О.Ф.;

-секретар виконкому ЛРУ – Пащенко В.І.,

-начальник QSL-бюро – Процайло І.І.

-голова відокремленого підрозділу(далі ВП) ЛРУ в м. Павлоград Дніпропетровської області —Ченцов Петро Михайлович (UR5EIX);

-голова ВП ЛРУ в Житомирській області

-Мельник Анатолій Андрійович (UT2XQ);

-голова ВП ЛРУ в Херсонській області,

— Бала Олександр Володимирович (UT7GZ);

-голова ВП ЛРУ Миколаївській області,

-Дубінкін Андрій Ігорович (UT5ZA);

-голова ВП ЛРУ в Запорізькій області,

-Андріюк Віктор Михайлович (UR5QU);

-голова ВП ЛРУ в Одеській області,

-Когут Олександр Андрійович (UT4FA);

-голова ВП ЛРУ в Черкаській області,

-Жук Валерій Володимирович (UR5CN);

-голова ВП ЛРУ в Чернігівській області,

-Степаненко Володимир Антонович (UZ1RR);

-голова ВП ЛРУ в м. Кременчук Полтавської області,

-Ігнатов Георгій Сергійович (UT1HT);

-голова ВП ЛРУ в м. Дружківка Донецької області,

-Лозовський Борис Борисович (UY5IG).

-голова ВП ЛРУ в м. Димитров Донецької області,

-Шушко Олександр Миколайович (UX7IU);

-голова ВП ЛРУ в м. Красноармійськ Донецької області,

-Железняк Микола Григорович (UT4IV);

-голова ВП ЛРУ в м. Горлівка-1 Донецької області,

-Бондаренко Сергій Степанович (US3IZ);

-голова ВП ЛРУ в м. Краматорськ Донецької області,

-Новицький Володимир Михайлович (US7IO);

-голова ВП ЛРУ в м. Макіївка Донецької області,

Кузнецов Володимир Петрович (UT3IK);

-голова ВП ЛРУ в м. Горлівка-2 Донецької області,

Мельничук Віталій Юрієвич (UT3IW).

Тобто з 30 травня 2015 року та ще двоє з 28 серпня 2015 року зазначені 36 осіб отримали статус делегата конференції ГО ЛРУ за посадою і ввійшли до складу Ради ГО ЛРУ, тобто з урахуванням недійсності рішень позачергової Конференції від 29-30 серпня 2015 року мали право приймати участь в роботі Конференції, що проводилась 23 січня 2016 року.

В той же час обрані недійсними рішеннями позачергової Конференції ЛРУ від 29-30 серпня 2015 року особи, а саме:

-президентом ЛРУ Кириленко А.П. (UT3UY);

-першим віце-президентом Гай С.Г.;

-віце-президентами — Будулатій С.С. та Заскалета Ю.А.;

-головою КХ Комітету Сорокін А.М.;

-головою спортивного комітету Іванчіхіна М.О.;

-головою молодіжного комітету Малиновський Ю.М.;

-головою комітету по роботі з ветеранами та інвалідами Радул В.П.;

-начальником QSL-бюро Бех В.М.;

-головою технічного комітету Яровенко С.В.;

-членами ревізійної комісії Кобилко А.В., Плоткін А.Є. та Турбель Ю.Ю.,

не мали на 23 січня 2016 року повноважень делегата конференції, оскільки через недійсність рішень позачергової Конференції від 29-30 серпня 2015 року не мали посад, які відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ давали б їм такий статус.

Таким чином з присутніх 20(двадцяти) делегатів, які «мають довіреності ще від 25-ти делегатів позачергової Конференції» в роботі цієї Конференції не мали право приймати участь особисто чи через представника за довіреністю 13 вказаних нелегітимних делегатів, через відсутність у них легітимних посад, які б давали їм право бути делегатами.

Крім того в зв’язку з тим що мандатна комісія видала мандати делегатів 45-ти присутнім, а в наведеному списку, зазначеному в протоколі позачергової Конференції від 23 січня 2016 року №1-16, вказано 46-ть присутніх, то з треба з наведеного списку виключити ще одного делегата і таким чином кількість осіб які не мали право приймати участь особисто чи через представника за довіреністю складає 14-ть.

З огляду на наведене, з 45 зареєстрованих мандатною комісією делегатів позачергової Конференції , що проводилась 23 січня 2016 року, залишається ще начебто легітимних 31 делегат.

При цьому, 7(сім — !?) членів Миколаївського обласного відділення ЛРУ, а саме:

-Губенко М.С.(UY0ZG),

-Яровенко С.В.(UW2ZM),

-Кобилко А.В.(UT4ZG),

-Турбель Ю.Ю.(UR5ZEL),

-Нестеров Євген Ігорович (UW5ZM),

-Копачевський Владислав Анатолійович(UY2ZZ),

-Вікторовський Валерій Маркович(UR5ZLK),

начебто представляли 23 січня 2016 року на Конференції ЛРУ делегатів цього відділення.

Однак слід зауважити, що за нормою представництва відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ, за положеннями якого, делегати вiд обласних (АР Крим, м.м. Київ та Севастополь) вiддiлень обираються на загальних зборах (конференцiях) згiдно встановленої норми представництва, яка встановлена рішення позачергової Конференції ЛРУ від 30 травня 2015 року (п.2.11 протоколу) для обласних відділень з кількістю членів до 50 – один делегат, від 51 до 100 членів – два делегата, від 101 до 150 членів – три делегата, від 151 до 200 членів – три делегата, від 201 до 250 членів – чотири делегата, Миколаївське обласне відділення ЛРУ з чисельністю 160 членів мало право на участь в роботі конференції не більше 3(трьох) делегатів не враховуючи голову Ради(Губенко М.С.-UY0ZG).

Тобто 23 січня 2016 року в роботі так званої Конференції ЛРУ в Києві приймали участь 3(три) зайвих, нелегітимних делегата від Миколаївського обласного відділення ЛРУ.

Таким же чином 4(четверо) членів Одеського обласного відділення ЛРУ

-Чекерис Павло Данилович(UT7FA),

-Павлов Ю.В.(UY0FF), https://myrotvorets.center/criminal/pavlov-yurij-vladimirovich/

-Сорокін А.М.(UT9FJ),

-Решетніков Сергій Васильович(UR5FJL)

буцімто всі були делегатами Одеського обласного відділення ЛРУ, однак за вказаною нормою представництва, при чисельності Одеського обласного відділення ЛРУ в 65 членів мали право на участь в роботі конференції не більше 2(двох) делегатів не враховуючи голову Ради.

Тобто 23 січня 2016 року в роботі так званої Конференції ЛРУ в Києві приймав участь 1(один) зайвий, нелегітимний делегат від Одеського обласного відділення ЛРУ.

З огляду на викладене очевидно, що з 31-го буцімто легітимних делегата, 3(троє) з них від Миколаївського відділення ЛРУ і 1(один) від Одеського відділення ЛРУ приймали в роботі Конференції ЛРУ від 23 січня 2016 року зовсім безпідставно, а тому відносно легітимно в роботі Конференції приймало участь тільки (31 – [3 + 1] =) 27(двадцять сім) делегатів від всіх легітимних обласних відділень ЛРУ.

Однак, згідно п.5.8 Статуту ЛРУ, вiд кожного обласного (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь) вiддiлення ЛРУ одним делегатом є голова (президент) обласного (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь) вiддiлення ЛРУ.

 

Погоржельський В.Л. обраний головою Ради Донецького обласного відділення ЛРУ на загальних зборах 01 грудня 2012 року.

Відповідно до п.5.8 Статуту Донецького обласного відділення ЛРУ загальні збори обирають склад Ради Донецького обласного відділення ЛРУ, в тому числі голову Ради, строком на два роки.

Після 1 грудня 2012 року загальних зборів Донецького обласного відділення ЛРУ не проводилось, а тому повноваження Погоржельського В.Л. як голови Ради Донецького обласного відділення ЛРУ сплили 1 грудня 2014 року, а тому він не міг відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ, приймати участь у конференції від 29-30 грудня 2015 року як голова обласного відділення, не мав права голосу на цій конференції і не міг представляти на конференції Донецьке обласне відділення ЛРУ як голова цього відділення.

Відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ, делегати вiд обласних (АР Крим, м.м. Київ та Севастополь) відділень обираються на загальних зборах (конференцiях) згiдно встановленої норми представництва.

Делегати ж від Донецького обласного відділення ЛРУ на загальних зборах Донецького обласного відділення ЛРУ в порушення п. 5.8 Статуту ЛРУ не обирались.

З 01 грудня 2012 року по теперішній час загальних зборів Донецьке обласне відділення ЛРУ не проводило через відомі події в АТО.

З огляду на наведене делегатами на позачерговій конференції від 29-30 серпня 2015 року ні в якому разі не могли бути:

-Овчаренко Микола(UT8IO)

-Погоржельский В.(UT1IR)

-Охмуш Анатолий Фёдорович(UR5IFP)

-Морозов Костянтин Миколайович(UX1IL)

-Долгополов Миколай Костянтинович (UX8IX)

-Поспєлов Сергій Володимирович(UR8IN)

і, відповідно, Донецьке обласне відділення ЛРУ 23 січня 2016 року ніким не було представлене на так званій позачерговій конференції.

 

З цього випливає очевидний логічний висновок, що з 27-го буцімто легітимних делегатів, від Донецького обласного відділення ЛРУ 5(п’ятеро) з 5(п’яти) приймали в роботі Конференції ЛРУ від 23 січня 2016 року зовсім безпідставно, а тому поки що відносно легітимно в роботі Конференції приймало участь тільки (27 – 5 =) 22(двадцять два) делегатів від всіх легітимних обласних відділень ЛРУ.

Приймаючи до уваги те, що такі відокремлені підрозділи ГО ЛРУ, як:

-Київське міське відділення ЛРУ,

-Кіровоградське обласне відділення ЛРУ,

-Дніпропетровське обласне відділення ЛРУ,

-Черкаське обласне відділення ЛРУ,

-Луганське обласне відділення ЛРУ,

-Хмельницьке обласне відділення ЛРУ,

-Вінницьке обласне відділення ЛРУ

створені нелегітимними керівними органами ЛРУ, обраними недійсними рішеннями позачергової Конференції ЛРУ від 29-30 серпня 2015 року, неправомірно зареєстровані в реєстрі громадських об’єднань 07 грудня 2015 року, то

представляти 23 січня 2016 року на Конференції ЛРУ не могли:

1.Київське міське відділення ЛРУ:

-Захарченко Михаїл Семенович (US5UES)

-Плоткін Андрій Юхимович(UT5URW)

-Радкевич Олександр Іванович(UX7UW)

-Маліновський Юрій(UT5UO)

-Залізняк Олександр Анатолійович(UX7UU), вказаний в протоколі позачергової Конференції ЛРУ від 23 січня 2016 року №1-16, як «Зайзілі Олександр Анатолійович» і обраний до складу ревкоміссії недійсним рішенням вказаної Конференції:

 

2.Кіровоградське обласне відділення ЛРУ:

-Радул В.П.(US0VR),

-Будулатій С.С.(UY9VY);

 

3.Дніпропетровське обласне відділення ЛРУ:

-Грачов С.І.(UR5EDX),

-Завертайло П.М.(UT4EO);

-Голованьов Олексій Миколайович(UT6EN),

-Шпак Сергій Іванович(UV5EVJ)

-Бондаревський Роман Анатолійович(UV5EUK)

4.Черкаське обласне відділення ЛРУ:

-Білоус Микола Семенович(UR5CCC)

-Лисенко Віталій Анатолійович(UX5CQ),

-Бала Володимир Іванович(UR5CQU)

5.Луганське обласне відділення ЛРУ:

-Стороженко Анатолій Семенович(UR2ML)

-Яровий Андрій Вікторович(UR3MP)

6.Хмельницьке обласне відділення ЛРУ:

-Білан В’ячеслав Сергійович(US7TX)

7.Вінницьке обласне відділення ЛРУ:

-Харитончук Віктор Іванович(UT4NW)

До того ж Радул В.П.(US0VR) та Будулатій С.С.(UY9VY) не могли представляти Кіровоградське обласне відділення ЛРУ, як делегати тому, що були обрані недійсними рішеннями позачергової Конференції від 29-30 серпня 2015 року членами Виконкому ЛРУ, а загальними зборами Кіровоградського обласного відділення ЛРУ вони не обирались через те, що таких загальних зборів не проводилось, бо Кіровоградське обласне відділення та Будулатій С.С.(UY9VY) фактично діяли з порушенням ч.9 ст.9 Закону України «Про громадські об’єднання», як діяли й

-Грачов С.І.(UR5EDX),

-Завертайло П.М.(UT4EO);

-Голованьов Олексій Миколайович(UT6EN),

-Шпак Сергій Іванович(UV5EVJ)

-Бондаревський Роман Анатолійович(UV5EUK)

з Дніпропетровського обласного відділення ЛРУ;

-член Одеського обласного відділення Чекерис Павло Данилович(UT7FA), який начебто керував нелегітимним Черкаським обласним відділенням ЛРУ та

-Білоус Микола Семенович(UR5CCC)

-Лисенко Віталій Анатолійович(UX5CQ),

-Бала Володимир Іванович(UR5CQU) з цього нелегітимного відділення ЛРУ, враховуючи те, що за станом на 29 серпня 2015 року в складі ЛРУ в порушення вимог ч.9 ст.9 Закону України «Про громадські об’єднання» діяли шість не легалізованих у встановленому порядку обласних відділення, а саме:

-Дніпропетровське обласне відділення Ліги радіоаматорів України;

-Кіровоградське обласне відділення Ліги радіоаматорів України ;

-Хмельницьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України;

-Херсонське обласне відділення Ліги радіоаматорів України;

-Міське відділення Ліги радіоаматорів України в м. Севастополь;

-Республіканське відділення ЛРУ Республіки Крим.

З огляду на наведене, з 22(двадцяти двох) буцімто легітимних делегатів, від Київського міського відділення ЛРУ 5(п’ятеро):

-Захарченко Михаїл Семенович (US5UES)

-Плоткін Андрій Юхимович(UT5URW)

-Радкевич Олександр Іванович(UX7UW)

-Маліновський Юрій(UT5UO)

-Залізняк Олександр Анатолійович(UX7UU);

 

Кіровоградського обласного відділення ЛРУ 2(двоє):

-Радул В.П.(US0VR),

-Будулатій С.С.(UY9VY);

Дніпропетровського обласного відділення ЛРУ 5(п’ятеро):

-Грачов С.І.(UR5EDX),

-Завертайло П.М.(UT4EO);

-Голованьов Олексій Миколайович(UT6EN),

-Шпак Сергій Іванович(UV5EVJ)

-Бондаревський Роман Анатолійович(UV5EUK);

Черкаського обласного відділення ЛРУ 3(троє),

-Білоус Микола Семенович(UR5CCC)

-Лисенко Віталій Анатолійович(UX5CQ),

-Бала Володимир Іванович(UR5CQU)

Луганського обласного відділення ЛРУ 2(двоє),

-Стороженко Анатолій Семенович(UR2ML)

-Яровий Андрій Вікторович(UR3MP)

Хмельницького обласного відділення ЛРУ 1(один):

-Білан В’ячеслав Сергійович(US7TX);

Вінницького обласного відділення ЛРУ 1(один):

-Харитончук Віктор Іванович(UT4NW)

приймали в роботі Конференції ЛРУ від 23 січня 2016 року зовсім безпідставно, та враховуючи те, що Радул В.П.(US0VR) та Будулатій С.С.(UY9VY) вже виключались з делегатів, як члени Виконкому ЛРУ, то поки що відносно легітимно в роботі Конференції приймало участь тільки (22 – [5 + 5 + 3 + 2 + 1 + 1] =) 5(п’ять) делегатів від всіх легітимних обласних відділень ЛРУ.

Може й представляли ці п’ятеро делегатів на Конференції 23 січня 2016 року Чернігівське обласне відділення ЛРУ:

-Козаченко Олександр Давидович(UT8RN);

-Петлюхов Микола Сергійович(UR5RT);

-Хорт Юрий Юрьевич(UR5ROY),

чи може були на Конференції 23 січня 2016 року легітимні представники Полтавського обласного відділення ЛРУ:

-Гарашко Сергій Михайлович(UX2HR)

-Педько Сергей Михайлович (UX0HO), але докази цього відсутні.

Відповідач ніяких доказів, які б спростовували наведене не надав в порушення ст.60 ЦПК України, тобто в підтвердження своїх заперечень на позов у відповідача – ГО ЛРУ немає ніяких обґрунтувань зворотного тому, що стверджується в позові.

Але якщо й допустити те, що 5(п’ть) легітимних делегатів й приймали участь 23 січня 2016 року в роботі Конференції, а саме:

-Козаченко Олександр Давидович(UT8RN);

-Петлюхов Микола Сергійович(UR5RT);

-Хорт Юрий Юрьевич(UR5ROY),

-Гарашко Сергій Михайлович(UX2HR),

-Педько Сергей Михайлович (UX0HO), то все одно легітимно, відносно цього припущення, могли бути представлені делегатами на Конференції 23 січня 2016 року, не 12(дванадцать) обласних відділень проголошених в протоколі Конференції від 23 січня 2016 року №1-16, а лише наступні обласні відділення(осередки, відокремлені підрозділи):

Чернігівське обласне відділення ЛРУ та Полтавське обласне відділення ЛРУ.

Ще можна припустити, що 4(чотири) делегата згідно норми представництва представляли Миколаївське обласне відділення ЛРУ і 3(три) делегата представляли о відповідно до норм представництва Одеське обласне відділення ЛРУ, але визнати, що 12(дванадцять) делегатів від 4(чотирьох) обласних відділень (Чернігівське обласне відділення ЛРУ, Полтавське обласне відділення ЛРУ, Одеське обласне відділення ЛРУ, Миколаївське обласне відділення ЛРУ) представляють 2/3 чисельності делегатів від більшості обласних відділень ЛРУ, не можна ні в якому разі.

В той же час, з урахуванням того, що в склад ГО ЛРУ входило 22 легалізованих у встановленому порядку осередка ЛРУ, а саме:

-Донецьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 17.02.2011 р. №1419);

-Луганська обласна радіоаматорська спілка (реєстрація 01.10.1997 р. №271);

-Миколаївське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 31.10.2005 р. №546);

-Чернівецьке обласна ліга радіоаматорів «Буковина» (реєстрація 05.04.1993 р. №34);

-Рівненське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 09.06.1997 р. №106);

-Ліга радіоаматорів Волині (реєстрація 04.11.1994 р. №65);

-Житомирське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 02.12.1993 р. №63);

-Запорізьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 11.03.1996 р. №82);

-Полтавське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 11.02.2011 р. №524);

-Львівське відділення Ліги радіоаматорів України «Львівський клуб короткохвильовиків» (реєстрація 01.04.1993 р. №3);

-Харківське обласне товариство радіолюбителів (реєстрація 19.11.1992 р. №82

-Івано-Франківський Клуб радіоаматорів «Прикарпаття» (реєстрація 11.03.1994 р. №43);

-Закарпатська обласна громадська організація «Федерація радіоспорту» (реєстрація 27.04.2007 р. №1)

-Черкаський міський радіоклуб (ЧМРК) (реєстрація 28.04.1993 р. №2)

-Київське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (повідомлення про легалізацію 13.12.2012 р. №284);

-Вінницьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України (повідомлення про легалізацію 13.06.2012 р. №308);

-Київський міський радіоклуб (повідомлення про легалізацію 29.11.2012 р. №3-47-2012)

-Тернопільська міська організація «Тернопільський аматорський радіоклуб» (повідомлення про легалізацію 06.02.2013 р.);

-Чернігівське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (повідомлення про легалізацію 01.04.2010 р. №148)

-Одеське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (повідомлення про легалізацію 14.09.2006 р. №132);

-Сумське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (повідомлення про легалізацію 11.04.2005 р. №84),

то статус делегата на конференції ГО ЛРУ мали б без обрання загальними зборами у порядку передбаченому п.5.8 Статуту ЛРУ, 56 осіб.

Така кількість обласних відділень та делегатів за посадою була представлена на всіх попередніх Конференціях, крім нелегітимних від 06-07 вересня 2014 року в смт. Затока, Одеської області, від 29-30 серпня 2015 року в Кропивницькому(Кіровограді) та від 23 січня 2015 року в м. Києві, в тому числі така кількість обласних відділень та делегатів за посадою тула на звітно-виборчій конференції ЛРУ 09 грудня 2012 року.

Тобто, ніяким чином 5(п’ять) делегатів від 2(двох обласних відділень ЛРУ, і навіть 12(двавнадцять) делегатів від 4(чотирьох) обласних відділень ЛРУ не могли представляти передбачену п.5.8 Статуту ЛРУ кількість делегатів для наявності кворуму, в 2/3 чисельності делегатів, якi представляють більшість обласних (АР Крим, м.м. Київ та Севастополь) відділень ЛРУ.

В той же час, на Конференції 23 січня 2016 року 18(вісімнадцять) обласних відділень ЛРУ, тобто більшість обласних відділень, не були представлені не то шо 2/3 делегатів цієї більшості таких відділень відповідно до п.5.8 Статуту ЛРУ, а навіть жодним делегатом цієї більшості цих відділень, а саме не були представлені 23 січня 2016 року такі обласні відділення:

-Донецьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 17.02.2011 р. №1419);

-Луганська обласна радіоаматорська спілка (реєстрація 01.10.1997 р. №271);

-Чернівецьке обласна ліга радіоаматорів «Буковина» (реєстрація 05.04.1993 р. №34);

-Рівненське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 09.06.1997 р. №106);

-Ліга радіоаматорів Волині (реєстрація 04.11.1994 р. №65);

-Житомирське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 02.12.1993 р. №63);

-Запорізьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України (реєстрація 11.03.1996 р. №82);

-Львівське відділення Ліги радіоаматорів України «Львівський клуб короткохвильовиків» (реєстрація 01.04.1993 р. №3);

-Харківське обласне товариство радіолюбителів (реєстрація 19.11.1992 р. №82

-Івано-Франківський Клуб радіоаматорів «Прикарпаття» (реєстрація 11.03.1994 р. №43);

-Закарпатська обласна громадська організація «Федерація радіоспорту» (реєстрація 27.04.2007 р. №1)

-Черкаський міський радіоклуб (ЧМРК) (реєстрація 28.04.1993 р. №2)

-Київське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (повідомлення про легалізацію 13.12.2012 р. №284);

-Вінницьке обласне відділення Ліги радіоаматорів України (повідомлення про легалізацію 13.06.2012 р. №308);

-Київський міський радіоклуб (повідомлення про легалізацію 29.11.2012 р. №3-47-2012)

-Тернопільська міська організація «Тернопільський аматорський радіоклуб» (повідомлення про легалізацію 06.02.2013 р.);

-Сумське обласне відділення Ліги радіоаматорів України (повідомлення про легалізацію 11.04.2005 р. №84),

та 16-ть відокремлених підрозділів ГО ЛРУ.

Таким чином рішення на конференції ЛРУ від 23 січня 2016 року прийняті у відсутність кворуму, що є безумовною умовою визнання таких рішень не дійсними.

Відповідно до ч.1 ст. 4 Закону України «Про громадські об’єднання» діяльність громадських об’єднань, дії яких спрямовані на посягання на права і свободи людини, забороняються.

Статтею 55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Згідно з ч.1 ст. 5 Закону України «Про громадські об’єднання», належність чи неналежність до громадського об’єднання не може бути підставою для обмеження прав і свобод особи.

З протоколу Конференції ЛРУ від 23 січня 2016 року №1-16 вбачається, що затверджене рішення Ради ЛРУ від 18 грудня 2015 року(протокол №4-15) і виключено з членів ЛРУ Гострого М.В., Кияницю С.В., Пащенка В.І., Філіпова О.Є., Степаненка В.А., Ананьєва О.В., Доскоча І.М., Кривенького О.А., Зельдіна І.Л..

З обставин справи випливає, що зазначених осіб виключено з членів ЛРУ за те, що вказані члени ЛРУ скористувалися своїми конституційними правами на звернення до суду, на свободу слова, на розповсюдження інформації, на звернення, які передбачені ст.ст.34, 40, 55 Конституції України, та правом, передбаченим ч.4 ст.98 ЦК України, на скликання та проведення позачергової Конференції, яка відбулася 30 травня 2016 року.

Виключення з членів ЛРУ з наведених підстав це не що інше, як свавілля що посягає на права і свободи людини передбачені Загальною декларацієб прав людини, Європейською коніенцією з прав людини та основоположних свобод, Конституцією України.

Вважаю, що рішення Конференції через порушення зазначених норм закону, та порушення п. 4.7 Статуту ЛРУ, згідно з яким, член ЛРУ може бути виключений з членiв ЛРУ тільки за несплату щорiчного членського внеску на протязi шести та бiльше мiсяцiв без поважних причин рiшенням вiдповiдної Ради.

 

Крім того деякі безпідставно виключені з членів ЛРУ є почесним членом ЛРУ згідно п.4.10 Статуту ЛРУ, положеннями якого встановлено, що громадяни України, iноземнi громадяни та особи без громадянства за надання практичної допомоги ЛРУ, за сприяння розвитку радiоаматорства на Українi, тощо, за рiшенням Ради ЛРУ можуть бути прийнятi почесними членами ЛРУ.

Виключення почесних членів ЛРУ з почесних членів ГО ЛРУ Статутом ЛРУ взагалі не передбачене.

Відповідно до ст.8 Цивільного кодексу України, якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права).

За аналогією закону, відповідно до ч.5 ст. 159 ЦК України, порядок скликання і проведення загальних зборів, а також умови скликання і проведення позачергових зборів та повідомлення участників встановлюються статутом товариства і законом.

За аналогією закону, відповідно до ч.ч.1,3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

Повідомлення про проведення загальних зборів товариства має містити такі дані:

1) повне найменування та місце знаходження товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди належить прибути) проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації для участі у загальних зборах;

4) дата складення переліку тих, які мають право на участь у загальних зборах;

5) перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

5-1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

6) порядок ознайомлення з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів товариства затверджується радою.

Згідно п. 5.8 Статуту ЛРУ дата, місце проведення, порядок денний та регламент роботи конференції ЛРУ визначаються Радою ЛРУ і доводяться до відома членів ЛРУ не пізніше, ніж за місяць до початку роботи конференції.

Дата, місце проведення, порядок денний та регламент роботи конференції ЛРУ, що відбулася 23 січня 2016 року визначані начебто на засіданні Ради ЛРУ 18 грудня 2015 року, у встановленому п. 5.8. Статутом, порядку та в встановлений термін, не була доведена до відома членів ЛРУ і така інформація про проведення звітно-виборної конференції ЛРУ 23 січня 2015 року 2014 в м. Києві не була розміщена в газеті «Голос України», як зазначено в протоколі Конференції ЛРУ від 23 січня 2016 року №1-16 тому, що жоден номер газети «Голос України» за грудень 2015 року та січень 2016 не містить обїяви з такою інформацією. Повідомлень єлектронною поштою теж не надходило більшості членів ЛРУ та більшості обласних відділень ЛРУ(осередків, відокремлених підрозділів).

 

Викладене дає підстави встановити порушення порядку проведення та неправомочність Конференції від 23 січня 2016 року через порушення порядку скликання та проведення, відсутність на ній необхідного кворуму для прийняття рішень, які через порушення п. 5.8., 5.9 Статуту ЛРУ є безумовною підставою визнання недійсними цих рішень в цілому.

 

Таким чином через порушення вимог закону та установчих документів під час скликання конференції ЛРУ від 29-30 серпня 2015 року порушені права членів ЛРУ предбачені п.4.4 Статуту ГО ЛРУ, в якому вказано, що члени ЛРУ мають право приймати участь в дiяльностi ЛРУ, обирати та бути обраним до керiвних органiв ЛРУ, вносити пропозицiї по всiх питаннях дiяльностi структурних пiдроздiлiв та ЛРУ в цiлому, отримувати iнформацiю про дiяльнiсть ЛРУ, оскільки в порушення п.5.8 Статуту ЛРУ членам ЛРУ не повідомили, ні час, ні місце проведення конференції, не надали повну інформацію про порядок денний конференції і про регламент роботи цієї конференції, не недали можливість ознайомитися з проектами документів які планувалось приймати на конференції і надати свої пропозиції щодо порядку денного конференції та документів поставлених на розгляд конференції. Зокрема не надано проекту змін до статуту ЛРУ що планувалось прийняти на конференції, що унеможливлювало участь членів ЛРУ і обраних ними делегатів в роботі конференції.

 

При цьому через зазначені протиправні дії та протиправну бездіяльність було порушено особисте немайнове конституційне право всіх членів ЛРУ на участь у діяльності організації та її керівних органів шляхом позбавлення можливості взяти участь у роботі зазначених конференцій та через виключення з членів ГО ЛРУ і в наступних.

Статтею 37 Конституції України діяльність громадських організацій, дії яких спрямовані на посягання на права і свободи людини забороняються. Заборона діяльності об’єднань громадян здійснюється в судовому порядку.

Крім того, Конференція відносно заснування ЛРУ проходила 21 грудня 1991 року, а відповідно до ст.8 Закону Союзу Радянських Соціалістичних Республік «Про громадські об’єднання» від 9 жовтня 1990 року №1708-1, кількість засновників ЛРУ могла бути не меншою 10-ти громадян, а тому засновників в Протоколі №1 від 21 грудня 1991 року ніяк не могло бути троє, як вказано в державному реєстрі громадських об’єднань та єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки вказаний Закон діяв аж до 18 липня 1992 року, тобто до набрання чинності Закону України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 року №2460-XII.

А оскільки Протокол Конференції ЛРУ від 21 грудня 1991 року №1 не відповідає діючому на той час закону, то під сумнів підпадає легітимність самої ГО ЛРУ, а не її осередків та відокремлених підрозділів, яка, відповідно до п.2 ч.1 ст. 110 ЦК України, за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади ГО ЛРУ може бути ліквідована.

Чи зможе Міністерство юстиції України припинити свавілля реєстраторів, коли вони реєструють зміни до керівних органів, які прийняли всього 9(дев’ять) умовно легітимних делегатів, із 46 осіб, які статус дедегата на конференції ГО ЛРУ мали за посадою без обрання загальними зборами обласних відділень, у порядку передбаченому п.5.8 Статуту ЛРУ, і це враховуючи те, що загальними зборами делегати взагалі не обирались, а якщо б обирались то кількість делегатів повинна буда бути вдвічи більшою, і ці 9(дев’ять) умовно легітимних делегатів були всього від 3(трьох) обласних відділень ЛРУ і ніяким чином не представляли 2/3 кількості депутатів від більшості всіх легітимних обласних відділень ЛРУ, з яких значно більше половини (35-ть з 38-ми — з відокремленими підрозділами) взагалі не було представлено на Конференції 29-30 серпня 2015 року в м. Кропивницькому(Кіровограді), і відповідно вони не могли 29-30 серпня 2015 року складати кворум Конференції ЛРУ, відновити первинний стан легітимних керівних органів ГО ЛРУ та зупинити антиконтистуційну противправну діяльність рейдерів та заборонити діяльність громадської організації ціллю якої на разі стало порушення конституційних прав громадян, покаже час.

Ми не втрачаємо надію на те, що в нашій країні рано чи пізно законність, правда та справедливість восторжествують і будемо бортись за це до останнього.

Рейдерство повинно бути покарано!

http://wp.me/P7nu77-56

ВИТЯГ

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» на запит: від 28.09.2016 за № 1001463592 станом на 28.09.2016 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Найменування юридичної особи (точний пошук): ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ Ліга радіоаматорів України

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ, ЛРУ

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності:

відомості відсутні

Ідентифікаційний код юридичної особи:

14361078

Організаційно-правова форма:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:

відомості відсутні

Місцезнаходження юридичної особи:

03056, М.КИЇВ, СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, БУДИНОК 27

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа:

Фізичні особи-члени громадської організації, розмір внеску до статутного фонду — 0.00 грн.

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування:

0.00 грн.

Види діяльності:

94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Відомості про органи управління юридичної особи:

КОНФЕРЕНЦІЯ

Прізвище, ім’я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:

КИРИЛЕНКО АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ, 30.08.2015 — керівник

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:

відомості відсутні

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:

03.09.1992, 13.12.2006, 1 073 120 0000 011904

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення:

відомості відсутні

Назва установчого документа:

відомості відсутні

Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту:

відомості відсутні

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЛІГИ РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ В М.КРАСНОАРМІЙСЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ; 40019420; 85305, Донецька обл., Покровський район, село Звірове, ВУЛ.СВЕРДЛОВА, будинок 17;

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЛІГИ РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ В М.КРАМАТОРСЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ; 40019436; 84301, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛ.ПАРКОВА, будинок 12;

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЛІГИ РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ В М.ДИМИТРОВ ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ; 40019457; 85321, Донецька обл., місто Мирноград, ВУЛ.ДАРКО, будинок 6;

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЛІГИ РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ В М.ДРУЖКІВКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ; 40019462; 84206, м.Київ, Солом’янський район, ВУЛ.Ф.ЕНГЕЛЬСА, будинок 120, квартира 22;

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЛІГИ РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ В М. ПАВЛОГРАД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ; 40019483; 51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА, будинок 127, квартира 25;

ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІГИ РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ; 40168637; 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ПР-Т ІМЕНІ ГАЗЕТИ ПРАВДА , будинок 35, офіс 904;

КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІГИ РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ; 40168642; 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, Кіровський район, ВУЛ.ВЕЛИКА ПЕРСПЕКТИВНА , будинок 84, ОФІС;

ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІГИ РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ; 40168684; 21021, м.Київ, Солом’янський район, ПР-Т КОСМОНАВТІВ, будинок 29, офіс 23;

ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІГИ РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ; 40168691; 91033, Луганська обл., місто Луганськ, Ленінський район, ВУЛ.ОБОРОННА , будинок 24;

ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІГИ РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ; 40168710; 18001, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛ.ХРЕЩАТИК , будинок 195, офіс 904;

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІГИ РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ; 40168726; 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛ.ПРИБУЗЬКА , будинок 42, офіс 81;

КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІГИ РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ; 40168747; 03057, м.Київ, Шевченківський район, ПР-Т ПЕРЕМОГИ , будинок 52/2, офіс 29;

ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІГИ РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ; 40403884; 58029, Чернівецька обл., місто Чернівці, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕГА КОШОВОГО, будинок 30

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора:

відомості відсутні

Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення:

відомості відсутні

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог:

відомості відсутні

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення:

відомості відсутні

Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення:

відомості відсутні

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:

відомості відсутні

Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди:

відомості відсутні

Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

відомості відсутні

Місцезнаходження реєстраційної справи:

Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України:

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:

01.02.1993, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000

22.10.1992, 105, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI, 39471390 (дані про взяття на облік як платника податків)

31.07.1993, 04-01601, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI, 39471390 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв’язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи»

Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ:

відомості відсутні

Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік:

94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:

04-01601, 1

Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи:

відомості відсутні

Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою:

4570972

Дані про реєстраційні дії:

Включення відомостей про юридичну особу; 13.12.2006 10731200000011904; Нікітчук Тетяна Іванівна; Солом’янська районна у місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 27.08.2012 10731060003011904; Малай Людмила Йосипівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах; 08.11.2012 10731070004011904; Кукла Світлана Олександрівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна місцезнаходження, зміна видів діяльності

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 23.11.2012 10731050005011904; Кукла Світлана Олександрівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація; інші зміни

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 23.11.2012 10731060006011904; Кукла Світлана Олександрівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах; 19.03.2013 10731070007011904; Мельник Інна Василівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 03.02.2014 10731060009011904; Алєксєєнко Тетяна Олексіївна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах; 15.06.2015 10731070010011904; Степенко Світлана Анатоліївна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна керівника юридичної особи

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 18.09.2015 10731030011011904; Кукла Світлана Олександрівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 18.09.2015 10731030012011904; Кукла Світлана Олександрівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 18.09.2015 10731030013011904; Кукла Світлана Олександрівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 18.09.2015 10731030014011904; Кукла Світлана Олександрівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 18.09.2015 10731030015011904; Кукла Світлана Олександрівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 08.10.2015 10731030016011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 08.10.2015 10731030017011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 08.10.2015 10731030018011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 08.10.2015 10731030019011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 08.10.2015 10731030020011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 08.10.2015 10731030021011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 08.10.2015 10731030022011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 08.10.2015 10731030023011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 08.10.2015 10731030024011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 08.10.2015 10731030025011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах; 26.10.2015 10731070026011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна керівника юридичної особи

Внесення відомостей про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи; 19.11.2015 10731040027011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи; 19.11.2015 10731040028011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи; 19.11.2015 10731040029011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи; 19.11.2015 10731040030011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи; 19.11.2015 10731040031011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи; 19.11.2015 10731040032011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи; 19.11.2015 10731040033011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи; 19.11.2015 10731040034011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи; 19.11.2015 10731040035011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи; 19.11.2015 10731040036011904; Шпак Ірина Іванівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 09.12.2015 10731030037011904; Петрушевська Ірина Валентинівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 09.12.2015 10731030038011904; Петрушевська Ірина Валентинівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 09.12.2015 10731030039011904; Петрушевська Ірина Валентинівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 09.12.2015 10731030040011904; Петрушевська Ірина Валентинівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 09.12.2015 10731030041011904; Петрушевська Ірина Валентинівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 09.12.2015 10731030042011904; Петрушевська Ірина Валентинівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 09.12.2015 10731030043011904; Петрушевська Ірина Валентинівна; Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 06.04.2016 10731030044011904; Криценко Вікторія Дмитрівна; Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців Солом’янського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві

Номер, дата та час формування витягу:

1001463592, 28.09.2016 07:35:06

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 «Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/.